maandag 31 december 2012

Challlenges in 2013!!Create and take them!!

Many years from now you will be more disappointed by the things you didn't do than by the ones you did! So... throw off the bowlines, sail away from safe harbor, catch the trade winds in your sails, dont join the navy if you can be a pirate, explore, dream and discover.And if you cant do it on your own, open up,no fear, no shame, be vulnerable, just ask for help and lets gear up, together, for a challenging 2013! Wishing you all prosperous 2013!!!!!!

woensdag 19 december 2012

Leadership and Management!?

A company is known by the people it keeps!The goal is not just to have people who need a job,it is to have people who believe in what you believe.If you have people because they can do the job they work for your money but if you have them based on in what the believe is...they work for you with blood ,sweat and tears....
Management and leadership is all about creating an environment for success for co-workers. It is about facilitating the other to become succesful on a mutal base of believe. Invest in training, development and talent will make you and your organization succesfull. Change in attitude and behaviour based on believe: co-workers become co-thinkers become co(mpany) brand ambassadors!

vrijdag 16 november 2012

Duurzaam aan je business bouwen!

Gezien de sterk veranderende markt omstandigheden en mede daardoor sterk onder druk staande bedrijfsresultaten staan steeds meer organisaties voor het vraagstuk hoe het resultaat op peil te houden dan wel te vergroten in tijden van  afnemende vraag en economische krimp.

Helaas wordt daarbij onvoldoende geanticipeerd en valt men veelal terug op het nemen van maatregelen vanuit de traditionele aanpak toegespitst op het verder doorvoeren van efficiency, het nog meer uit onderhandelen op inkoop, nog meer kosten drukken, bezuinigen en besparen, afvloeien van personeel etc.etc. Maatregelen die inmiddels al meerdere malen in de loop der jaren zijn genomen , veel al wederom nodig zijn, echter waar ook grenzen aan zijn.

Ondernemers, directies en professionals staan dan ook veelal voor het vraagstuk hoe resultaat,omzet en marge te behouden dan wel te vergroten. Wat moeten ze nu doen om de business duurzaam uit te bouwen? Een vraag die men zich te weinig stelt en waarbij de associatie veelal gemaakt wordt met milieu, MVO, e.d.

Niet alleen dus! Duurzaam je business uitbouwen betekent ook zoeken naar andere product/markt combinaties, omschakelen van product naar dienstverlener of de combinatie ervan, voor- dan wel achterwaartse integratie  of juist nog meer focus op core, denken en werken vanuit concepten en inzet van nieuwe technologische ontwikkelingen, zoeken naar niches waar mogelijkerwijs andere behoeften liggen die inpasbaar zijn in het huidige aanbod, samenwerking en expansie naar complementaire partners en sectoren, etc. Maar vooral ook het afstappen van de traditionele modellen, werkwijzen, verkoop & marketing methodieken etc.

En voor wat dat laatste betreft is de analogie met sporters snel gemaakt. Nieuwe technieken en methodieken worden ingezet om continu en blijvend te verbeteren. Strategisch wordt nagedacht over nieuwe plannen van aanpak en tactieken om gestelde doelen op midden- en lange termijn op andere terreinen te behalen.

Windsurfer Dorian van Rijsselberghe, “gouden heerser” op de windsurf plank. Op basis van een gedegen strategie toegespitst op specifieke tactieken, trainingen en evaluaties toewerkend naar gestelde doelen is het resultaat bereikt. Ingegeven door omstandigheden is Dorian en diens team van koers verandert, zijn er andere keuzes gemaakt en dientengevolge middels training en ontwikkeling aanpassingen doorgevoerd. Hoewel de olympische discipline van kitesurfen veel gelijkenissen toont met de windsurfdiscipline, vereist het een geheel andere techniek en aanpak. Het doel een gouden medaille behalen in 2016 is ongewijzigd, maar wel o.b.v. een andere discipline, methodiek, techniek en derhalve training.

Vele internationale sales & marketing professionals over de gehele wereld vertrouwen inmiddels niet meer op de traditionele manier van “verkoop en marketing”  maar hanteren bijv. de zgn. Connected Marketing en Solution Selling methodiek.
Onafhankelijk onderzoek toont aan dat organisaties die geïnvesteerd hebben in Connected Marketing en Solution Selling  meetbaar resultaten hebben verbetert.

-       beter individueel bereik van targets;
-       beter team resultaat;
-       verbetering  gemiddelde deal/marge grootte;
-       verbetering productiviteit (return on sales effort).

Aangepaste methodieken zoals bijv. Solution Selling helpen niet alleen met WAT te doen maar vooral ook op HOE het te doen waarbij de klant/relatie het  “middelpunt” is? “Helping customers to solve their business problems and needs and achieve positive, measurable results to those problems and needs is the basis of all actions.”

Het voorziet in een “roadmap” van waar men nu is naar waar men heen wil, een systematiek van methoden bestaande uit denk- en werkwijze leidende tot realisatie van doelen en het beoogde resultaat!! Door op deze wijze “merkwerkers” in te zetten zijn organisaties bezig met het het duurzaam business uitbouwen EN duurzame inzetbaarheid van arbeidspotentieel!

Meer weten? Geïnteresseerd om uw business duurzaam te maken?Informeer naar de workshop en commerciële trainingen!!

woensdag 31 oktober 2012

Passie en beleving,inspiratie en bevlogenheid in je vak!!!!

The surprising truth about what motivates us  http://youtu.be/u6XAPnuFjJc


Passie en beleving,inspiratie en bevlogenheid in je vak!!!!

Succesvol zijn en plezier halen uit hetgeen je in je vak doet en in datgene wat je ambieert heeft te maken met geloof, bevlogenheid, passie, gedrevenheid en plezier.De basis ligt in ieders talent, de wil om er wat mee te doen, scenario planning en de drive om middels training en continue ontwikkeling gestelde doelen na te streven. Dan met plezier je vak uit oefenen leidt tot grootste prestaties. We trekken wederom de analogie met sporters waarbij  de 100 en 200 meter sprinter Churandy ‘Ik ben gewoon blij’ Martina op de Olympische Spelen in Londen een sprekend voorbeeld vormt. Toewijding, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en het kunnen omgaan met nieuwe doelen en uitdagingen.Winnaars als Ramoni Kromowidjojo, Marleen Veldhuis en  Epke Zonderland met genetische aanleg (een ieder heeft talent) streven, door ontwikkelen, naar het maximale mede op basis van mentale kracht, gedrevenheid, passie  en enthousiasme.Een cruciale factor daarbij  is competentiebeleving en jobcrafting. Niets werkt motiverender dan met plezier werk doen in de juiste setting waarin je kan excelleren en waarin je je ‘competent’ voelt en waarbij er nog ruimte is voor ontwikkeling en groei. Engagement, self direction o.b.v. doelen en mastery (meesterschap, scenarioplaning & ontwikkelen).

The surprising truth about what motivates us  http://youtu.be/u6XAPnuFjJc

Bron:MarioKruysse

woensdag 24 oktober 2012

Market entry & development, immediate kick off and growth in business

Many companies successfully operate in their home market or direct neighbouring country markets. Due to the current economical development and circumstances entrepreneurs are tended to focus on cost saving measures, optimization of processes, reduction of sales force, minimize marketing efforts and even the lay off of talented co-workers resulting in  "loss of market and knowledge".

Through market development focussed on added value propositions, connected marketing and focus on new area's and new niches with a solid market entry plan, organizations will not only stabilize - but expand their businesses. Developing a market entry strategy involves analysis, planning, organization, execution and control.

When considering to establish your presence in The Netherlands or Benelux or expand into the multi cultural and multi lingual fragmented European market you require information on many different topics.

As business professional and marketeer I can help you gather the relevant information.I can represent your company in the field, on tradeshows, etc. and develop your business. Since many years I have built expertise and a network of contacts in various business & industrial fields, and have acquired the knowledge of local conditions and practices, which enables me to operate successfully in the multi-lingual, multi-cultural European market.

Through my extensive business network, I manage, or put you in contact with, distributors, agents, lawyers, notary, accountants, fiscal specialists, real estate agencies and (governmental) business facilitators.As Strategic Business partner of Adsom we can even offer you other services in related fields like management procurement and interim management specialist.

Representation of your local business with the aim on growth, immediate kick off or expansion of your business? Immediate execution of sales & marketing in The Netherlands or Europe? I am part of your organization and am teamed up and ready for an immediate kick off.

For more information please don't hesitate to contact me. 

http://nl.linkedin.com/in/mariokruysse

woensdag 17 oktober 2012

Succes van innovatie: 75% van het succes wordt bepaald door factoren op het gebied van mens en organisatie, 25 % door R&D

Bij Sociale innovatie gaat het om de vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie, meer werk plezier en ontplooiing van talenten. Het gaat om drie principale determinanten: u als ondernemer/manager, de organisatie, de medewerkers!
Innovatie 3.0

Succes van innovatie wordt slechts voor 25% bepaald door R&D investeringen en  75% van het succes door factoren op het gebied van mens en organisatie.

• Kenmerkende werkwijzen:
– Arbeidsorganisatie
 • Flexibele processen, betrokkenheid medewerkers:
– Arbeidsrelaties
 • Collectieve ambitie, zelfstandigheid:
– Relatie met de omgeving

Maar hoe pakt u dit traject aan? Waar moet u beginnen? En welke instrumenten kunt u inzetten om het verandertraject soepel en snel te laten verlopen? Graag sta ik u hierbij terzijde en informeer u over de mogelijkheden en neem daarbij medeverantwoordelijkheid in het resultaat.

donderdag 4 oktober 2012

Why interim management is necessary and can be the solution to further growth!

Successful modern organizations use the motivation and intelligence of the individuals ("self-management") and the strength of coordination based on the common goal ("self-organization"). Therefore, these organizations have less "managers". However, in some situations the deployment of an interim manager is useful or necessary.The development of modern organizations is a process of continuous performance improvement. Through the power of self-direction and self-organization, employees can improve their own products and processes as they learn from their own mistakes and through direct contact with customers. Sometimes this evolutionary development is not sufficient and is a revolutionary breakthrough in the short-term needed. In other cases the organization is stuck in rigid ideas and a fresh perspective from outside needed. In these situations, an interim manager is of added value.After intervention by the interim manager, the organization comes back on its own power on the new or higher evolutionary path. In the long term evolution is a sustainable model because only with self-management and self-organization of its employees it creates a learning organization. 
http://www.innovatieforganiseren.nl/files/2012/10/ontwikkelspronginterimmanager.jpg
Interested to lean more?Please contact Mario Kruysse, manager ad interim.

vrijdag 31 augustus 2012

Meaningful Marketing is about 5 aspects

Marketing is not anymore what it has been.
It is not about shouting what (you think)  consumers/clients want to hear. Haven't we had enough about the well known non meaning slogans, pay offs, marketing messages without a purpose, etc? Haven't we had enough to hear stories and see adverts,commercial which are over edge and unbelievable?
Marketing is not about seducing the consumer/client anymore using all aspects within the mix.

At first, it isn't about the consumer at all! Meaningful Marketing is all about the relationship between you and your "potential" relationship/client/consumer.
It is therefor that new marketing is about expressing your mission and values, in where you excell in and in what you are good at!

Meaning Marketing in 5 points

1) knowing who you are (identity,character,culture,values,properties);
2) in what you excell, in what you are good at and not good at: create value!
3) show and express the above, stop selling!
4) discover needs/desires, now and in the future, fulfill related in where you excell in: giving is getting;
5) emit all the above!!
Nothing new you are saying!?You are right...although why don't we see it happening around us?
Lot of organizations, profit/non profit, fortune 500 and SME's as well as individuals (marketabilitly and social innovation) are still working with the old school traditional marketing mix added with new media channels trasmitting their "usual" messages and stories to seduce.


woensdag 29 augustus 2012

Effectivity in teams and performances

This is a story about four people named everybody, somebody, anybody and nobody.
There was an inportant job to be done and everybody was sure that somebody would do it.
Anybody could have done it, but nobody did it.
Somebody got angry about that, because it was everybody’s job.
Everybody thought anybody could do it, but nobody realised that everybody wouldn’t do it.
It ended up that everybody blamed somebody, when nobody did, what anybody could have done.

Effectivity in working together/cooperation based on different teamroles leads to success. An effective team is focused on the task to execute in balanced constitution/formation in several roles.

maandag 20 augustus 2012

Op weg naar goud...als individu en team!!


Opnieuw hebben de  zomerspelen van Londen 2012 aangetoond dat winnen zowel binnen als buiten de sport sterke overeenkomsten hebben. Wetenschappers kijken daarbij naar vier eigenschappen die essentieel worden geacht om de top te bereiken:
Toewijding, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en het kunnen omgaan met nieuwe doelen en uitdagingen.
In meer dan de helft van de gevallen zijn deze karaktertrekken al bij de geboorte aanwezig; winnaars worden zo geboren, mentale kracht is dan een kwestie van genetische aanleg. ( bijv. Ramoni Kromowidjojo, Marleen Veldhuis, Churandy Martina)
Het is onze overtuiging dat menselijke talent dat niet over dergelijke genen beschikt een stuk achterstand kan inlopen door zich sterk op een doel te focussen (bijv. Ankie van Grunsven, Dorian van Rijsselberghe, Maarten van der Weyden).  Dit is ook de kern van goede begeleding en coaching...coachend & dienend leiderschap (servant leadership) .
Formuleer duidelijke en realistische doelen, laat je bij het nastreven zo min mogelijk afleiden, laat je vooral ondersteunen en faciliteren, grijp elke kans om jezelf te verbeteren, blijf positief denken.
Het ouderwetse idee dat begeleiding daarbij louter iets is voor "zwakkeren" is of "kneusjes" heeft in het huidige tijdsbeeld geen enkele basis meer. De  ‘lerende winnaar’ toont de man of  vrouw met de instelling om ten koste van alles te willen slagen en  talent combineert met het vermogen om zich te willen blijven ontwikkelen.
Wie gaat voor goud haalt het meest uit zijn persoonlijk potentieel, zelfs onder druk, bij tegenslagen en in moeilijke situaties.  Ze hebben een duidelijke doelstelling en richten zich alleen op dingen waarop ze invloed kunnen uitoefenen. Zo wordt regelmatig aangetoond dat je je eigen succes kunt creëren.
Katalysator.
Als de spelen van de afgelopen decennia  iets hebben laten zien dan is het zelf zo dat dat de organisatie ervan alleen al de toekomst van een heel land kan beinvloeden. Dit Olympisch effect  is deze dagen ook duidelijk waarneembaar in het Verenigd Koninkrijk. Het is ondanks de economische crisis een land van blakend zelfvertrouwen geworden.
Zo oefent de actuele arbeidsmarkt een geweldige prikkel uit op elk individueel talent dat moet vechten voor positiebehoud  dan wel verovering van een  nieuwe passende functie elders die tot voldoening strekt.
Daarbij zijn winnaars perfectionisten  die zich niet laten afleiden, leren van nederlagen en elke kans aangrijpen om zich te verbeteren, ze vallen en staan wijzer weer op.
Revival.
Het is voor elk talent belangrijk een visie te hebben waar je op middel lange termijn wilt staan. Ambitie op het willen bereiken van een volgende stap zal dan een impuls bewerkstelligen op het organiseren van een individueel stappenplan waarop vol moet worden ingezet. Dit vormt de onvoorwaardelijke lange harde weg naar goud. In praktisch alle processen met sollicitatiecommissies komen deze onderwerpen aan de orde. Echte winnaars zijn perfectionisten die zich niet laten afleiden, leren van nederlagen.
De nadruk ligt van coaching en servant leadership op het goed vervullen van taken met als verlengde  op het behalen van een resultaat. Je best doen om optimaal te presteren. Naast talent is dus geestelijke kracht ontwikkelen van groot belang om topprestaties te leveren. Overwinnen zal het resultaat zin zijn.

zaterdag 14 juli 2012

WAAROM ORANJE TIJDENS HET EK 2012 FAALDE!!

Nu het doek over EK voetbal 2012  is gevallen zijn er lessen te trekken voor Oranje uit krijgs-  en bedrijfskunde  en door toetsing aan het beeldmateriaal van de overige gespeelde  partijen.
Bij het commentaar zijn wij uitgegaan van het door Oranje zelf voorop gestelde doel t.w. de hoofdprijs. Strategie ontwerpen is en blijft een van de lastigste  taken voor elke manager. De omstandigheden van een dwingende omgeving en presteren onder grote druk zijn vergelijkbaar. De “vijand” afweren en voorblijven, de beschikbare middelen maximaal inzetten, leiderschap en motivatie; deze elementen moeten samenvallen in een uniek plan van aanpak.

Scenarioplanning
Het belang van planning is al lang bekend.’ Bezint eer ge begint’, maakt als oud Nederlands gezegde duidelijk dat het in verschillende omstandigheden om doordachte keuzes moet gaan. Sun Tsu meende dat al vijfentwintighonderd jaar geleden. Oranje had geen plan B , anders had Bert nog wel tot 2016 bij de KNVB gezeten.

Evalueren
Als de emoties nog in het rond vliegen is het een beginnersfout te gaan evalueren. Regel 1 is afstand nemen, hoofd leeg maken, en dan volgt tijd voor reflectie o.m. over de oude fout spelsituaties te onderschatten en aan eigen arrogantie ten onder te kunnen gaan. Oranje heeft dan terecht van zichzelf verloren.

Leiderschap en motivatie
Hoewel er voldoende krediet was bij de oefenduels, viel dat weg in de follow up van het sportieve echec en was er geen basis meer om samen met de spelers te revancheren. Sterke leiders hebben sterke spelers die zich niet boven het team verheffen. Geen team geen kans !

Frustratietolerantie
Via een ‘strafexpeditie’ werd de schuld toch bij anderen gelegd en hoewel de KNVB top zweeg ontkwam men niet meer aan een onacceptabele situatie waarvan niemand eigenaar wilde zijn en de andere kant werd opgekeken. De ontreddering na drie op schlemielige wijze verloren partijen werd een onbeheersbare veenbrand.

Vernieuwen
Op tijd vernieuwen vergt veel moed en oogst weerstand.  Er zijn echter veel voorbeelden van managers en organisaties die te lang vasthielden  aan het vertrouwde dat ‘ervaring’ heet, maar verlies incasseert terwijl men iets heel anders verwacht. ‘Het verdronken kalf’ wordt zelden tijdig opgepakt om te vernieuwen. Oranje kon er niets mee.

Procesmanagement
Steeds moet het gaan om taken die gericht zijn op optimaal managen en beheren van de organisatie- en de ‘voetbal’-bedrijfsprocessen. Zo schoot men ernstig tekort aan aandacht voor details, kwaliteitsgerichtheid en sociabiliteit. Op geen enkele wijze is Oranje erin geslaagd processen gericht op innovatie te effectueren, niet in de ploeg, niet de spelwijze. Niet op de manier waarop je een groot toernooi benadert.

Oplossen van stagnatie
Faciliterende competenties daarbij zijn tijdige probleemanalyses, oordeelsvorming en resultaatgerichtheid. Daarbij is voortdurend  koppeling nodig van visie met succesbepalende voorwaarden. Dit vraagt om verdieping en betrokkenheid van allen.  Zonder deze verbindingen kan men snel de weg kwijt zijn en is niets wat het schijnt. Zo werd heel Nederland en Oranje een ‘loozer’ en een illusie armer.

WK 2014
La Roja schreef opnieuw geschiedenis door de derde grote titel op rij te winnen met discipline, teamgeest en creativiteit. Het is dus mogelijk jarenlang bovengemiddeld te presteren ! Wij wensen Oranje in de opmaat naar het WK in 2014 met bovenstaande beschouwing van harte een beter resultaat.

Ondernemersbelang
Bovenstaande onderwerpen  raken rechtstreeks het management van bedrijven en instellingen in het besef dat zeker 80 %  onvoldoende  is voorbereid op vrije marktwerking. De toename op het aantal surseances en faillissementen moet ons allen wakker houden door de les voor Oranje ook zelf ter harte te willen nemen.

donderdag 5 juli 2012

Optimaliseer uw bedrijf in tijden van crisis: waarde creatie


Ondernemers zijn voortdurend gericht op groei en kansen in de markt en minder ingesteld op het operationeel optimaliseren van de organisatie dan wel het ontwikkelen van het menselijk kapitaal. Daarom is het noodzakelijk om structureel naar het bedrijfsmodel te kijken en verbeteringen door te voeren alsook te blijven investeren in talent en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.
Diverse aspecten binnen de verscheidene management disciplines behoeven daartoe de aandacht. Investeren in menselijk kapitaal verdient zich vele malen terug op de middel en langere termijn terwijl het laten afvloeien van personeel veelal een korte termijn oplossing is en leidt tot kennis verlies. Organisatie optimalisatie, proces optimalisatie, marktwerking en HRM zijn o.a. bepalende key succesfactoren. Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen door continue aandacht voor eerder genoemde managementdisciplines, transparantie van strategie en beleid, het creëren van draagvlak door de gehele organisatie en doorontwikkeling van talent en medewerkers zorgen voor een beter presterende organisatie en derhalve meer waarde. Verbeter stappen moeten nu gezet worden om vervolgens hefboomeffecten op te leveren bij herstel en groei. Verbeteringsinvesteringen gaan voor de baten uit.

maandag 2 juli 2012

9 Reasons Why 50% of Sales Reps are Missing Quota

The most mind boggling statistic in the sales industry has to be that 50% of sales reps are not making quote! 
1.) We are lazy and our hiring decisions are based on gut as opposed to repeatable success
2.) We don’t invest in an effective on boarding process, devleopment & trianing….we let reps sink or swim
3.) Reps don’t know who to call or what to say when they connect
4.) When they do connect they show up and throw up and it is all about them instead of the buyer
5.) Marketing develops content to fill the top of the funnel but neglects the content that would help sales move the process forward
6.) Reps think inbound marketing means “they will call me if they want something”
7.) We have no idea how to ask for referrals or mine our own customer base
8.) Sales management does not know the difference between urgent and important
9.) Quotas are top down and based on something the board hands down after they passed the peace pipe

These are some darn good reasons why so many reps are missing quota, but I also want to hear from you. Why do you think 50% of sales reps are missing quota? Is the stink on management, sales reps, or a bit of both?

vrijdag 29 juni 2012

Omzetgroei, resultaatsverbetering, waarde creatie?Wie wil het niet!

Horen we het niet dagelijks: “Ons land maakt economisch moeilijke tijden door”!

Recentelijk lezen we weer dat het consumenten vertrouwen nog steeds in een dip, de crisis in Griekenland lijkt voorlopig nog niet opgelost, Italië en Spanje een beroep doen op fondsen en in Amerika hebben ze veel problemen om de staatsschuld onder controle te krijgen.

Ook de “parels” van onze Nederlandse economie t.w. MKB ondernemers, retailers, industriële bedrijven en dienstverlenende organisaties hebben het zwaar. De enige constante factor die we waarnemen is continue verandering en behoefte tot anticipatie en aanpassing.

Hoe zorgen we thans voor een succesvolle organisatie en hoe leveren we een bijdrage aan herstel van economie en werkgelegenheid?

Het begint bij het verkrijgen van inzicht teneinde te bepalen waar je waarde kunt creëren en toevoegen. Zowel als individu, team als organisatie. Ook in termen van verkoop naar klant dient de vraag te zijn hoe meer waarde te creëren, winst te geven teneinde dit terug te krijgen.

Wij adviseren, begeleiden en helpen met het uitvoeren van strategische en operationele commerciële plannen (commerciële organisatie, verkoop, marketing,communicatie) toegespitst op doelstellingen inherent aan de geformuleerde strategie.

Daarbij zetten we instrumentatie en modellen ter ondersteuning in alsook hanteren we verschillende management en bedrijfskundige principes teneinde te komen tot optimale scenario’s die leiden tot het realiseren van de beoogde resultaten.

Instrumentatie/modellen: Canvas Business Model, de Balanced Scorecard, de Deming cirkel.

Kloofanalyse

De kloofanalyse heeft tot doel te bepalen of met de huidige strategie of werkwijze de gestelde doelen gerealiseerd zullen worden. Het verschil tussen doel en realisatie wordt kloof genoemd. Indien blijkt dat er een kloof bestaat tussen de doelstellingen en de raming van het ongewijzigd beleid, kunnen vervolgens alternatieven ontwikkeld worden om de doelstellingen toch te realiseren of de doelstellingen kunnen worden bijgesteld.

Dit geldt zowel voor individu (competentie en talent), team (belbin) als organisatie (strategie & ontwikkeling)!

Bijv. Commerciële strategie: Waar staan we nu……waar willen we staan?

  
1. Klantsegmenten
Wie zijn mijn klanten nu en wat zijn hun behoeften nu? In deze bouwsteen bepaal je voor wie je bestaat als organisatie. Massamarkt, nichemarkt of toch gesegmenteerd doordat je klanten net iets verschillende behoefte en problemen heeft.Echter: wie zijn mijn klanten en wat zijn hun behoeften morgen?
2. Waardeproposities
Welke producten en/of diensten lever ik nu ? Hier bepaal je welke problemen je voor je klanten helpt oplossen of in welke behoefte je ze gaat voorzien.  Bepaal per klantsegment welke bundel je van producten en diensten jij nu levert en wil gaan leveren.Welke waarde kunnen we toevoegen?
3. Kanalen
Met deze bouwsteen bepaal je hoe jouw klanten je producten en/of diensten in hun bezit kunnen krijgen. Fysieke retail organisaties en individuele winkels, shop-in-the-shop of franchise…..en E-commerce? Of virtual mobile commerce? Waarbij het onderscheidt gemaakt wordt tussen feitelijke verkoop/aankoop, levering en nazorg?
4. Klantrelaties
Wat voor een soort relatie heb ik met mijn klanten hebben en wat voor relatie heb ik nodig in toekomst? Wat wordt gedaan aan business- en relationships development rekening houdende en in de wetenschap van sterk toenemende innovatie op het gebied van communicatie?
5. Inkomstenstromen
De waarde van een onderneming wordt veelal afgemeten aan omzet en resultaat. Maar de waarde van de organisatie wordt door meerdere elementen bepaald. Prijs/kwaliteit ratios, service levels, prijsdifferentiatie en elasticiteit/product-marktcombinaties en diversificaties, added value services etc. etc.De klanten zijn  assets van je onderneming, hoe waarde vast nu en in de toekomst en wat wordt daarbij beoogd?
6. Key Resources & Key Partners
Personeelskosten zijn geen kosten maar human capital in de organisatie. Wat zijn de huidge performances en wat wil men berieken in de toekomst?Talent otnwikkeling en trainingen, individuele meerwaarde creatie o.b.v. transparantie en communicatie, top down/bottom up?Binnen welke structuur?  Key recources kunnen fysiek, financieel, intellectueel of menselijk zijn, interne maar ook externe stakeholders.
7. Kernactiviteiten
Wat zijn de belangrijkste kern activiteiten? Volstaan deze voor de toekomst t.b.v. het onderscheidende vermogen? Net als key recources zijn ze nodig om  producten en/of diensten middels waarde te creëren en te bieden.
8. Key partners
Beoogde samenwerking kan succesvol zijn. Echter 11 toptalenten op het voetbal veld verzekerd oranje niet van succes en resultaat. Er is meer voor nodig…vanuit het recente verleden (bijv. WK 2010 missie,team,samenwerking) via de status nu (bijv. EK2012 missie, team,samenwerking) anticiperende naar de toekomst (bijv. WK 2014 missie,team,samenwerking). En hoe effectief is men? Bedrijven gaan om allerlei redenen partnerschappen aan, en partnerschappen zijn veelal de hoekstenen van nieuwe businessmodellen. Bedrijven creëren allianties om hun businessmodellen te optimaliseren, risico’s te beperken en resources te verwerven.
9. Kostenstructuur
Wanneer je inzicht hebt in de structuur van je business model, heb je ook inzicht in de kostenstructuur. Als organisatie kun je over algemeen zeggen dat je kosten gestuurd of waarde gestuurd bent, veel businessmodellen vallen tussen twee uiterste in.

Meer weten voor een praktische uitvoerbaarheid:neem contact op Mario Kruysse

vrijdag 22 juni 2012

Veranderen en ontwikkelen/change and development

"Change is the only ongoing constant factor" For individual professionals, teams and for organizations. Due to internal and external developments everyone is subject change...and thus to the need to adapt! Changes in markets, relationships, clients, improvement programs, efficiency processes, quality challenges, change in culture, behavior and attitude, social innovation...more than enough "incentives" to keep us challenged! For each individual is change relevant and starts with the person him/herself. Open to change means open to development...leading to growth!

Change management within organization starts with management itself ..whereas involvement of the whole organization is needed. Not only top down but bottom up! Transparency and communication is essential to succeed. Co-workers are the assets of the organization. Consequently, change has a significant impact on people and talents within the organization and the success of change management depends on it.“Verandering is de enige constante” Voor individu, teams, organisaties. Verbeterprogramma’s, efficiëntieslagen, kostenreducties, kwaliteitstrajecten, cultuurverandering, klantgerichter organiseren, sociale innovatie … initiatieven genoeg. Wie heeft er niet mee te maken? Verandermanagement is dan ook bij uitstek een thema dat voor iedere professional relevant is. Zowel voor de professional zelf, het team en organisatie.
Verandering begint bij het management zelf waarbij betrokkenheid van de gehele organisatie niet alleen wenselijk maar noodzakelijk is. Niet alleen top down maar bottom up! Transparantie en communicatie is wezenlijk, immers vormen de mensen de assets van je organisatie. Derhalve heeft verandering een wezenlijke impact op uw mensen en talenten binnen uw organisatie en is het succes van verandermanagement daarvan afhankelijk.

donderdag 24 mei 2012

Immediate kick off in EU sales & market development


Expert in EU sales and business development facilitates your EU market entry and local presence.When considering to develop the EU market or establish your presence in The Netherlands or Benelux you require information on many different topics. I can help you gather the relevant information, represent your company and execute sales & business development activities. Since many years I have built expertise and a network of contacts in various business & industrial fields, and have acquired the knowledge of local conditions and practices, enabling you to operate successfully in the multi-lingual, multi-cultural European market. Through our extensive business network, I can represent your company in  the  Benelux market and develop the European market.I can manage or put you in contact with lawyers, notary, accountants, fiscal specialists, real estate agencies and governmental business facilitators, manage/acquire your distributors/clients.
  • Market Entry Assistence/management/execution (Netherlands/Europe)
  • Market development, Business Relationships development
  • Local representation of your company, immediate start up
For more info, please contact mariokruy@gmail.com or contact me via linkedin http://nl.linkedin.com/in/mariokruysse

vrijdag 11 mei 2012

Talent Management, Talent Identificatie, Succession Planning en Employee Retention.

Vervanging van een medewerker kost u gemiddeld €25000,00
Maar wat kost het u als het een talentvolle medewerker is die naar uw concurrent vertrekt?
Kost het u bestaande klanten? Bedrijfsgeheimen? Potentiële relaties?Kennis?
Hoeveel is het u waard te weten of uw top talenten ontslag gaan nemen en vertrekken?
Key people drive the business?Wat gebeurt er indien zij vertrekken?
Heeft u inzicht in uw talent in de organisatie? Is er een back up scenario? Worden posities opgevuld door voldoende getrainde en ervaren collega’s?
Hoe anticipeert u en wat doet u aan risicomanagement?Hoe dekt u kritische sleutelposities af?
Met inzicht en het ontwikkelen van talent en potentieel talent anticipeert u op huidige en toekomstige ontwikkelingen ter verbetering van prestaties van huidige professionals en teams alsook ter versterking van uw organisatie.
Bescherm uw organisatie en leidt uw talent naar succes …voor uw organisatie.

donderdag 3 mei 2012

Model voor performance & change management: Verandering en vernieuwing bij organisaties

Bij verandering en vernieuwing worden Total-Quality principes toegepast.
Het gaat daarbij op drie principes:
-       focus op klanten
-       participatie en teamwork
-       procesbenadering ondersteund door continu verbeteren en leren
Bij continu verbeteren komt de Deming cirkel (ook de PDCA cirkel genoemd) , een methodologie bestaande uit 4 fasen, aan de orde:Bij huidige verander innovatie wordt deze methodologie gecombineerd met de zgn, INWR cirkel : Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren. Hiermee wordt men een integrale aanpak ingezet bij verandering en vernieuwing van mens en organisatie.
Wilt u meer weten over de toepasbaarheid en inzetbaarheid van deze modellen binnen uw organisatie? Neem contact op met Mario Kruysse.

dinsdag 24 april 2012

Organization strategy & development: balanced scorecard

The balanced scorecard is a strategic planning and management system that is used extensively in business and industry, government, and nonprofit organizations worldwide to align business activities to the vision and strategy of the organization, improve internal and external communications, and monitor organization performance against strategic goals.

Eén van de opmerkelijke ontwikkelingen in kwaliteitsland is het organisatiemodel van de heren Kaplan en Norton: de Balanced Scorecard. Het is een weergave van de balans in een goed functionerende organisatie. Centraal staan de visie en strategie van een organisatie. Deze worden concreet gemaakt in vier perspectieven: financieel perspectief (lees: winst), afnemersperspectief (klanten), interne processen (activiteiten) en het leer- en groeiperspectief (continuïteit). Van deze vier perspectieven wordt ook de onderlinge samenhang gedefinieerd. De balanced scorecard wordt met name gebruikt als evaluatiehulpmiddel voor managers die complexe doelstellingen hebben. Het idee achter de balanced scorecard is dat een manager niet alleen is af te rekenen op financiële resultaten, maar dat ook andere prestaties worden meegenomen in de jaarlijkse beoordeling. De term balanced komt van het feit dat verschillende factoren ook verschillend worden gewogen.

woensdag 18 april 2012

Market entry Benelux or Europe with immediate kick off?

Many companies successfully operate in their home market or neighbouring country markets. Due to economical market development and circumstances entrepreneurs are tended to focus on cost saving measures, optimization of processes, even the lay off of talented co-workers resulting in the "loss of knowledge".Through market development focussed on new area's and new niches
and based on a solid market entry plan organizations  will not only stabilize their business but increase their businesses. Developing a market entry strategy involves analysis, planning, organization, execution and control.

Adsom consultancy is a "small and pragmatic" Strategic & Operational Consultancy & Management firm. Adsom facilitates your market entry and local presence.When considering to establish your presence in The Netherlands or Benelux, you require information on many different topics. At Adsom we can help you gather the relevant information. Since 1982 Adsom has built expertise and a network of contacts in various business & industrial fields, and have acquired the knowledge of local conditions and practices, which enables them to operate successfully in the multi-lingual, multi-cultural European market. Through our extensive business network, we manage or put you in contact with lawyers, notary, accountants, fiscal specialists, real estate agencies and governmental business facilitators. These contacts are experts in their respective fields and have worked together with our clients on many occasions.
In addition, Adsom can give you a unique insight into the labour markets, providing you with valuable information on labour law, compensation and benefits as well as useful information on candidate demographics.

Immediate execution of sales & marketing in The Netherlands? We are part of your organization and are teamed up for an immediate kick off in sales & marketing.

For more information please contact Mario via http://nl.linkedin.com/in/mariokruysse or https://www.facebook.com/profile.php?id=1785666247


maandag 16 april 2012

       Job crafting voor succesvol solliciteren

Een goed zicht op uw competenties, op passende functies, organisaties en werking van de actuele arbeidsmarkt, stelt u in staat een weloverwogen inschatting te maken van de haalbaarheid van de uitgezette sollicitatiekoers.
Hierbij valt op dat professionals met een zelfde functie toch heel verschillend over hun baan en werkgeschiedenis denken. De verdienste van job crafting is dat het een wezenlijke bijdrage levert alle onderdelen van het werk, de functie en persoonlijke competenties te analyseren en systematisch de mogelijkheden voor verbetering na te gaan.
Bij de opzet van uw curriculum vitae en uw persoonlijke presentaties wordt het verschil met de toepassing van job crafting merkbaar. Voor de sollicitatiecommissie bij het maken van de   afwegingen een belangrijk ijkpunt bij de besluitvorming.
Het versterken bij de  persoonlijke oriëntatie op arbeidsmarkt, het verwerven van een nieuwe baan en het effectiever kunnen functioneren van mensen in organisaties vormt de kern van onze missie. Daarvoor ontwikkelen en geven wij trainingen waarbij het accent wordt gelegd op handelingsgericht leren en gedragsgericht werken.
De persoonlijke situatie met alle mogelijk denkbare weerbarstige omstandigheden is uitgangspunt van onze aanpak en wordt er met job crafting geoefend met nieuw gedrag. Het belangrijkste instrument is zijn eigen persoon. Aan de omgeving kan hij niets veranderen, aan zichzelf wel.

vrijdag 13 april 2012

Import & Export low cost (& low risk!)

mercoledì 11 aprile 2012


Il mercato olandese


Lasciamo volentieri la parola a


Esperto del mercato olandese che ci racconta come sia possibile per le aziende italiane fare affari nel paese dei tulipani.
Ho vissuto per 5 anni in Italia. Nel passato essendo direttore di vendita & marketing con focus su sviluppo del mercato europeo e benelux e organizazione. Ora, dal punto di vista di strategical & operational management support, disponibile a dare sopporto a ditte per quanto riguarda lo sviluppo del mercato locale e la struttura dell'organizzazione.Sviluppo del mercato, vendita & marketing incl. online presenza.
Sono un "imprenditore" multi lingual commerciale, un self starter, professionale in vendita & & marketing
La crisi economica, com'è noto, ha toccato tutto e tutti.
Ci sono Paesi al mondo, più o meno preparati a far fronte alle crisi, alla crisi del secolo o anche a quella della storia. L'America di Obama ci prova soprattutto con l'infondere speranza e ottimismo, benzina naturale del motore umano, capace di muovere le folle, di 'accendere' ogni singolo individuo e portarlo a raggiungere grandi risultati. L'Europa, dal canto suo che fa? Che fanno i singoli Paesi del vecchio continente? Esiste la stessa carica (capacità, direbbero alcuni) di ricreare il giusto ambiente per una nuova ripresa economica?
Noi crediamo di si. L'esempio ci viene dato da due grandi Stati dall'illustre passato e dalle profonde differenze, la cara affaticata Italia e la poliedrica Olanda. Legate da una grande intesa commerciale, le due nazioni da tempo usufruiscono di notevoli vantaggi nei settori dell'import-export. Nel 2009 le esportazioni olandesi in Italia ammontavano ad oltre 20 miliardi di Euro, viceversa i prodotti italiani entrati in Olanda raggiungevano quasi gli 11 miliardi di Euro. Le figure erano tali da portare ciascuno dei due Paesi, rispettivamente al 5° e al 7° posto nel commercio con l'estero.
Nonostante il saldo della bilancia commerciale dei Paesi Bassi sia più che positiva in confronto a quella italiana, l'obiettivo principale rimane quello di rafforzarne l'intesa, sia commerciale che economica.
Nella nostra epoca gioca un ruolo sempre più strategico la conoscenza dei mercati
Il tema è unico e attuale: il bisogno di comunicare, di confrontarsi, di porre sullo stesso piano due culture diverse, di raggiungere alla fine non solo un risultato comune, ma un risultato nuovo, originale, in grado di generare in continuazione nuove proposte, in una parola, in grado di produrre Progresso.
Risposte esaurienti e professionali alle problematiche di internazionalizzazione delle imprese per il miglior programma di penetrazione commerciale.
Consulta la sezione Mario Kruysse per informazioni e analisi delle opportunità d'affari per le aziende italiane per il mercato Olandese e Benelux

donderdag 5 april 2012

Connected Marketing

Developing a strong marketing strategy is crucial to effectively reaching your customers without wasting time or resources. Connected Marketing can help you build a detailed marketing strategy that gets results. Learn how to build an integrated approach that will take your current marketing plan to a new level. An integrated approach incl.social innovation will help you and your co-workers to succeed. Activate people and brand coherent to the mission, vision and brandidentity of your organization (source MKr/Adsom/Improphit/e.a).

dinsdag 3 april 2012

Leadership and rolemodels

As manager/director you want "change" in your organization? Change in your co-workers behaviour and attitude? Have the guts and start with yourself:
Unconventional Management mirror methods to evaluate your own management and leadership style


1. Dare              choose challenging situations that ask for guts
2. Listen            lead through listening
3. Appreciate   generously give sincere compliments
4. Ask                support in finding answers
5. Be naïve       trust in others until they prove otherwise
6. Smile            eagerly forgive the mistakes you or others make
7. Sing              make meetings move like music

maandag 2 april 2012

Planned organization change needs creation of economical added value through formal structures and systems. Organization development integrates individual needs and interests with collectieve needs and interests of the organization. Development of the organization is therefor also focussed on your DNA within the organization, talent development, behaviour , (un)consciously acting and attitude of people and co-workers. How to deal with challenges related to actual managerial issues in situations of economic contraction? How to keep your DNA in your organization and how to develop human capital within the context of social innovation?

vrijdag 30 maart 2012


The Netherlands: gateway to the BeNeLux market and Europe.

When considering to establish your presence in The Netherlands or Benelux, you require information on many different topics. I can help you gather the relevant information. Since many years I have built expertise and a network of contacts in various business & industrial fields, and have acquired the knowledge of local conditions and practices, which enables you to operate successfully in the multi-lingual, multi-cultural European market. Through an extensive business network, I manage or put you in contact with lawyers, notary, accountants, fiscal specialists, real estate agencies and governmental business facilitators. These contacts are experts in their respective fields and have worked together with other clients on many occasions.
In addition, I can give you a unique insight into the labour markets, providing you with valuable information on labour law, compensation and benefits as well as useful information on candidate demographics.
Contact details: http://nl.linkedin.com/in/mariokruysse

Waarde creatie

Veel ondernemers denken dat meer omzet gelijk is “aan het meer waard worden van de organisatie”. Omzet en zo ook winst is zeker een kengetal voor de waarde bepaling. Er zijn echter meerdere factoren die de waarde van uw organisatie bepalen en wel in sterke mate het menselijk kapitaal. Waardering is namelijk afhankelijk van hoe slim uw bedrijf is ingericht en of er optimaal gebruik wordt gemaakt van de operationele en financiële hefbomen van het bedrijfsmodel alsook de inzet en kwaliteit van mens en talent. En ook in slechte tijden zijn hier vaak nog verbeteringen mogelijk die direct effect hebben op de omzet, winstgevendheid en dus waarde van het bedrijf.
Ondernemers zijn voortdurend gericht op groei en kansen in de markt en minder ingesteld op het operationeel optimaliseren van de organisatie dan wel het ontwikkelen van het menselijk kapitaal. Daarom is het noodzakelijk om structureel naar het bedrijfsmodel te kijken en verbeteringen door te voeren alsook te blijven investeren in talent en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.
Diverse aspecten binnen de verscheidene management disciplines behoeven daartoe de aandacht. Investeren in menselijk kapitaal verdient zich vele malen terug op de middel en langere termijn terwijl het laten afvloeien van personeel veelal een korte termijn oplossing is en leidt tot kennis verlies. Organisatie optimalisatie, proces optimalisatie, marktwerking en HRM zijn o.a. bepalende key succesfactoren. Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen door continue aandacht voor eerder genoemde managementdisciplines, transparantie van strategie en beleid, het creëren van draagvlak door de gehele organisatie en doorontwikkeling van talent en medewerkers zorgen voor een beter presterende organisatie en derhalve meer waarde. Verbeter stappen moeten nu gezet worden om vervolgens hefboomeffecten op te leveren bij herstel en groei. Verbeteringsinvesteringen gaan voor de baten uit.

Verander management vereist draagvlak!

Veranderingen worden ingegeven door interne of externe omstandigheden en invloeden.Bij veel veranderingen wordt per decreet een verandering afgekondigd, zonder dat het gedrag van “de top” (de leiding dus) wijzigt. Terwijl er verderop in de organisatie wel concrete gedragswijzigingen noodzakelijk zijn!
Van oudsher kijkt iedereen vaak op tegen de leider in/van de groep. Het gedrag geldt als norm voor succes (status), dus wordt dat gedrag vaak gekopieerd? Iedereen wil immers succesvol zijn?? En als je (ver) afwijkt van de leider, dan zet die dat recht. Of, jij zelf wordt de nieuwe leider!
Leiderschap dus. Ook in het hedendaagse werkende leven is volgen en volgzaamheid een item, maar niet zomaar vanzelfsprekend. Veranderen komt dus niet zomaar doordat “de leider” wordt gevolgd (en dat heeft ook hele goede kanten!!).
Hedendaagse verandering wordt digitaal aangekondigd en afgehandeld. Het bijhorende gedrag moet door het voltallige management worden geraden, zonder dat hiervoor ondersteuning of training beschikbaar is.
Draagvlak dus.
ICT is een hulpmiddel in het efficiënt uitwisselen van informatie en communiceren met elkaar. ICT verandert echter geen natuurwetten: mensen volgen nog steeds voorbeeldgedrag!Houding en gedrag.
Verander dus je management. Niet door er zomaar, bot, nieuwe mensen neer te zetten en de oude weg te sluizen (of ontslaan), maar door nieuw gedrag van je management te verlangen en te faciliteren.
Concreet, door training. En, door hulp op de werkvloer (coaching) om in bestaande, alledaagse situaties “te overleven” en het nieuw geleerde gedrag toe te blijven passen.
Veranderen is dus een taak van het (voltallige) lijnmanagement. Het gaat om omvormen van de leiding en het faciliteren bij het leren voor de nieuwe situatie. Vormgeving dus, als trainer en coach. En niet zozeer een inhoud aanpassen.
Dit lijkt een lange weg, maar is wel de énige weg. En daarmee dús meteen ook de kortste route naar effectief, blijvend veranderen.