woensdag 27 augustus 2014

Commercial Innovation needed!!!

Commercial Innovation needed!!! In zeker 70% van de gevallen werken MARKETING en SALES niet MET elkaar maar TEGEN elkaar. Zo claimt sales bijv.  dat leads vanuit marketing waardeloos zijn, marketing niets begrijpt van de individuele klant en de persoonlijke relatie terwijl marketing de "wetenschap" van de markt juist claimt! Daarenboven leiden technologische- en externe (wereldwijde) ontwikkelingen tot grote veranderingen in industrieën, markt, behoeften en consumenten gedrag.

Ook binnen de andere management disciplines en onderlinge samenwerking zien we onvoldoende coöperatie o.b.v. belangen en derhalve onevenwichtigheid tussen de driepoot financiën, commercie (sales, marketing, communicatie) en productie (techniek,logistiek). Tenslotte de rol van management/bestuurders en leiderschap die vele vormen kent, zowel qua inhoud als uitvoering, en, inherent aan de ontwikkelingen, andere vaardigheden en gedrag vereisen.

Door inventarisatie en optimalisatie van de samenhang van kritische succesbepalende factoren en voorwaarden helpt SOMMOS de commerciële organisatie (sales, marketing, communicatie) naar het "next level"!
Gericht op het commercieel bedrijfseconomische en menselijke aspect op basis business & human analytics vindt kanteling  plaats door implementatie van innovatie sales & marketing workflow methodieken, samenwerking, houding en gedrag, individuele- en team performances. 

Op basis van business analytics, zowel binnen Sales & Marketing als de andere managementdisciplines komen we snel tot de kern  waarbij door middel van een integrale aanpak en synergetische besluitvorming er gewerkt wordt aan verbetering in performances, EBIT en loonsomrendement.  

Geinteresseerd? Varaag een vrijblijvend intake gesprek aan voor een gratis quick scan met
SOMMOS (i.s.m. Adsom gericht op ondersteuning als het gaat om integraal strategisch & operationeel management).

vrijdag 15 augustus 2014

Aan strategie planning doen we liever niet!?

Over Strategie schrijft Wikipedia “ er bestaat geen eenduidige definitie van organisatie strategie” . Een veel gebruikte beschrijving is die van Chandler “ Strategie bepaalt de lange termijn doelen van de organisatie, maar ook de acties, middelen en mensen om de doelen te bereiken”.

Waarom hebben zo weinig organisaties een uitgewerkte Strategie? Goeie vraag!
Het antwoord dat veel ondernemers, directies en managers geven is simpel: “zij hebben geen strategisch plan , want het plan zit tussen de oren”. Blijkbaar leven we toch eerder en liever mee in de waan van de dag dan vooruitzien, vooruit werken, plannen maken en voorbereiden op de dag van morgen.

“Plannen komen toch niet uit, na een maand of wat moet je ze alweer veranderen” is een van de veel gehoord redenen. Naar het schijnt beschikt minder dan 7%  van ondernemingen in Nederland over een strategisch plan. Jammer, want naast het over het hoofd zien van mogelijke bedreigingen worden kansen ook niet gespot. En kansen pakken en mogelijkheden creëren willen we toch allemaal.

Het maken van plannen, korte -, middel -en lange termijn dwingt tot nadenken. het leidt tot sparren en spiegelen. Ingegeven door interne maar vooral externe ontwikkelingen, die leiden tot veelvuldige en ongoing veranderingen  moet je als individu ondernemend zijn …en dus vooruitkijkend ..voorbereidend op de dag van morgen…en dus plannen maken.

En niet in de vorm van een avondje plannen maken en strategie formuleren. Degenen die serieus met de toekomst bezig zijn  doen dat o.b.v. het verkrijgen van inzicht. O.a door scherpe analyse van ontwikkelingen, omstandigheden, competenties, expertises, markten, structuren, DNA, organisatie, etc. En door het sparren en spiegelen, benadering vanuit andere perspectieven en omdenken.

Vanuit het verkregen inzicht worden kansen en bedreigingen helder en kan e.e.a. uitgezet in speerpunten die vertaald worden naar doelen. Door vervolgens scenario planning en implementatie wordt pragmatisch toegewerkt naar de realisatie van de beoogde doelen.


En of het nu gaat om  de individuele carrière, afdelingsteam of organisatie, strategie is een diepgaand dialoog met jezelf, je omgeving, objectieve ervaringsdeskundigen en buitenstaanders, gericht op het bepalen en regisseren van de koers in de toekomst!

dinsdag 12 augustus 2014

Commercial innovation

While market leaders such as Procter and Gamble, Unilever a.o. have acknowledged commercial innovation in their innovation frameworks, they often define it as innovations that use creative marketing, packaging, and promotional approaches to grow existing offerings.
SOMMOS definition of commercial innovation includes new product/market niches, aligned processes, better information flows; new business models, relationships and social innovation (solution slaes/connected marketing). When brought together with products and services these can often further leverage the innovation, creating differentiated offerings and having a significant impact on the organisation’s position in the market.
Through a quick scan analysis, scenario planning and an integrated approach SOMMOS quickly reaches the core. Pragmatic solutions to challenges aiming at sustainable improvement of performances in sales, output and outcome and EBITDA.