zaterdag 14 juli 2012

WAAROM ORANJE TIJDENS HET EK 2012 FAALDE!!

Nu het doek over EK voetbal 2012  is gevallen zijn er lessen te trekken voor Oranje uit krijgs-  en bedrijfskunde  en door toetsing aan het beeldmateriaal van de overige gespeelde  partijen.
Bij het commentaar zijn wij uitgegaan van het door Oranje zelf voorop gestelde doel t.w. de hoofdprijs. Strategie ontwerpen is en blijft een van de lastigste  taken voor elke manager. De omstandigheden van een dwingende omgeving en presteren onder grote druk zijn vergelijkbaar. De “vijand” afweren en voorblijven, de beschikbare middelen maximaal inzetten, leiderschap en motivatie; deze elementen moeten samenvallen in een uniek plan van aanpak.

Scenarioplanning
Het belang van planning is al lang bekend.’ Bezint eer ge begint’, maakt als oud Nederlands gezegde duidelijk dat het in verschillende omstandigheden om doordachte keuzes moet gaan. Sun Tsu meende dat al vijfentwintighonderd jaar geleden. Oranje had geen plan B , anders had Bert nog wel tot 2016 bij de KNVB gezeten.

Evalueren
Als de emoties nog in het rond vliegen is het een beginnersfout te gaan evalueren. Regel 1 is afstand nemen, hoofd leeg maken, en dan volgt tijd voor reflectie o.m. over de oude fout spelsituaties te onderschatten en aan eigen arrogantie ten onder te kunnen gaan. Oranje heeft dan terecht van zichzelf verloren.

Leiderschap en motivatie
Hoewel er voldoende krediet was bij de oefenduels, viel dat weg in de follow up van het sportieve echec en was er geen basis meer om samen met de spelers te revancheren. Sterke leiders hebben sterke spelers die zich niet boven het team verheffen. Geen team geen kans !

Frustratietolerantie
Via een ‘strafexpeditie’ werd de schuld toch bij anderen gelegd en hoewel de KNVB top zweeg ontkwam men niet meer aan een onacceptabele situatie waarvan niemand eigenaar wilde zijn en de andere kant werd opgekeken. De ontreddering na drie op schlemielige wijze verloren partijen werd een onbeheersbare veenbrand.

Vernieuwen
Op tijd vernieuwen vergt veel moed en oogst weerstand.  Er zijn echter veel voorbeelden van managers en organisaties die te lang vasthielden  aan het vertrouwde dat ‘ervaring’ heet, maar verlies incasseert terwijl men iets heel anders verwacht. ‘Het verdronken kalf’ wordt zelden tijdig opgepakt om te vernieuwen. Oranje kon er niets mee.

Procesmanagement
Steeds moet het gaan om taken die gericht zijn op optimaal managen en beheren van de organisatie- en de ‘voetbal’-bedrijfsprocessen. Zo schoot men ernstig tekort aan aandacht voor details, kwaliteitsgerichtheid en sociabiliteit. Op geen enkele wijze is Oranje erin geslaagd processen gericht op innovatie te effectueren, niet in de ploeg, niet de spelwijze. Niet op de manier waarop je een groot toernooi benadert.

Oplossen van stagnatie
Faciliterende competenties daarbij zijn tijdige probleemanalyses, oordeelsvorming en resultaatgerichtheid. Daarbij is voortdurend  koppeling nodig van visie met succesbepalende voorwaarden. Dit vraagt om verdieping en betrokkenheid van allen.  Zonder deze verbindingen kan men snel de weg kwijt zijn en is niets wat het schijnt. Zo werd heel Nederland en Oranje een ‘loozer’ en een illusie armer.

WK 2014
La Roja schreef opnieuw geschiedenis door de derde grote titel op rij te winnen met discipline, teamgeest en creativiteit. Het is dus mogelijk jarenlang bovengemiddeld te presteren ! Wij wensen Oranje in de opmaat naar het WK in 2014 met bovenstaande beschouwing van harte een beter resultaat.

Ondernemersbelang
Bovenstaande onderwerpen  raken rechtstreeks het management van bedrijven en instellingen in het besef dat zeker 80 %  onvoldoende  is voorbereid op vrije marktwerking. De toename op het aantal surseances en faillissementen moet ons allen wakker houden door de les voor Oranje ook zelf ter harte te willen nemen.

donderdag 5 juli 2012

Optimaliseer uw bedrijf in tijden van crisis: waarde creatie


Ondernemers zijn voortdurend gericht op groei en kansen in de markt en minder ingesteld op het operationeel optimaliseren van de organisatie dan wel het ontwikkelen van het menselijk kapitaal. Daarom is het noodzakelijk om structureel naar het bedrijfsmodel te kijken en verbeteringen door te voeren alsook te blijven investeren in talent en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.
Diverse aspecten binnen de verscheidene management disciplines behoeven daartoe de aandacht. Investeren in menselijk kapitaal verdient zich vele malen terug op de middel en langere termijn terwijl het laten afvloeien van personeel veelal een korte termijn oplossing is en leidt tot kennis verlies. Organisatie optimalisatie, proces optimalisatie, marktwerking en HRM zijn o.a. bepalende key succesfactoren. Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen door continue aandacht voor eerder genoemde managementdisciplines, transparantie van strategie en beleid, het creƫren van draagvlak door de gehele organisatie en doorontwikkeling van talent en medewerkers zorgen voor een beter presterende organisatie en derhalve meer waarde. Verbeter stappen moeten nu gezet worden om vervolgens hefboomeffecten op te leveren bij herstel en groei. Verbeteringsinvesteringen gaan voor de baten uit.

maandag 2 juli 2012

9 Reasons Why 50% of Sales Reps are Missing Quota

The most mind boggling statistic in the sales industry has to be that 50% of sales reps are not making quote! 
1.) We are lazy and our hiring decisions are based on gut as opposed to repeatable success
2.) We don’t invest in an effective on boarding process, devleopment & trianing….we let reps sink or swim
3.) Reps don’t know who to call or what to say when they connect
4.) When they do connect they show up and throw up and it is all about them instead of the buyer
5.) Marketing develops content to fill the top of the funnel but neglects the content that would help sales move the process forward
6.) Reps think inbound marketing means “they will call me if they want something”
7.) We have no idea how to ask for referrals or mine our own customer base
8.) Sales management does not know the difference between urgent and important
9.) Quotas are top down and based on something the board hands down after they passed the peace pipe

These are some darn good reasons why so many reps are missing quota, but I also want to hear from you. Why do you think 50% of sales reps are missing quota? Is the stink on management, sales reps, or a bit of both?