maandag 30 juli 2018

70% van de veranderingsinitiatieven mislukt!In mijn ontmoetingen met ondernemers, directies en managers valt op dat men qua activiteiten (te)veel bezig is in de waan van de dag, functioneel - taakgericht, het oplossen van problemen, het blussen van brandjes, etc. etc. en onvoldoende bezig is met leiden en sturen vanuit een visie of strategie met activiteiten ter voorbereiding "op de dag van morgen". Dat geldt ook voor de individuele werknemer als het gaat om het werk,  diens ontwikkeltraject en de ambitie.

Veel ideeën en plannen zijn er, echter blijven op de plank liggen!! En ook het besef dat er op een andere wijze gewerkt moet gaan worden en verandering wenselijk is. De noodzaak daartoe wordt echter veelal sterk onderschat.

En indien er toch over de toekomst gesproken wordt, dan blijft het vaak beperkt tot een agendapunt op de vergaderlijst. Laat staan dat er vanuit een visie en strategie daadwerkelijk een scenario wordt gemaakt die leidt tot gewenste verandering.

Enerzijds omdat bij economische groei er een bepaalde mate van "inertie" ontstaat, anderzijds omdat men denkt dat verandering plaatsvindt door "erover te blijven denken", het "te wensen" of "af te kondigen", alsof het een soort magie is wat op te roepen valt. 

Of met een powerpoint  presentatie waar gesmeten wordt met containerbegrippen vallend binnen de kaders van "veranderingmanagement", "innovatie", "lean", etc.  Of via geleide "brainstorms" en "deep dives" met collega’s die een training creatief denken hebben gedaan. Ja, ze zijn ideaal voor mensen die graag ergens doorheen roepen... maar verder wordt niemand er beter van.

In onze dagelijkse praktijk is dat verandering een kwestie is van heldere doelen, inzicht in de kloof en vervolgens van veel kleine menselijke en praktische handelingen. Dit proces vereist leiderschap, transparantie en creativiteit!
 
Machiavelli wist al dat er niets moeilijker is om leiding te geven aan het invoeren van een nieuwe ordening van zaken: verandering dus!  Elke manager heeft te maken met veranderprocessen. Soms in de rol van leider, soms in de rol van verandermanager of in het kader van een project. Feit blijft dat veranderingen moeten plaatsvinden ter verbetering en voorbereiding op de aanstaande toekomst.

Herkenbaar is de  georganiseerde (vakantie) reis: in het veranderparadigma van de reis wordt een verandering gezien als een reis met een bekend vertrekpunt en een duidelijke eindbestemming (bron:Boonstra). Voldaan wordt aan alle voorwaarden van bijv. vertrekdatum, locaties, termijn, reis middelen, eindbestemming, etc. etc.

Ook managers denken veelal vanuit de eigen paradigma's. Sterker nog, ook als het gaat om het eigen functioneren of de eigen carrière en de ontwikkeling denkt men in eigen paradigma's. Gevolg is het risico dat je "gevangen" blijft, beperkt toegankelijk  bent voor nieuwe mogelijkheden en daardoor wezenlijke en soms noodzakelijke veranderingen in de weg staat. 

Helaas gaat het verandermanagement bij organisaties niet om een geplande georganiseerde reis maar eerder een avontuurlijke tocht waarbij je “onbekend” gebied gaat betreden! Veranderen als avontuurlijke tocht kan je zien als een bergtocht door een onbekend landschap. En juist vanwege de onzekerheden die ermee gepaard kunnen gaan en de eigen paradigma's is uitstelgedrag vaak het gevolg hetgeen zelfs leidt tot inertie! Gevolg is dat dat verandering uitblijft en de kloof tussen “wat nu is naar wat moet worden” niet (of deels) plaatsvindt. En hoe goed de intenties ook moge zijn, leiderschap en draagvlak zijn onontbeerlijk.

Op basis van objectief en onafhankelijk inzicht, transparante doelen en timetables, worden belemmeringen en ballast weggenomen, “paradigma” denken worden nieuwe perspectieven met navenante kansen. waarop gericht regie gevoerd wordt om de verandering pragmatisch te doen plaatsvinden met een duurzaam karakter.

Heb jij ideeën of wil je wijzigingen doorvoeren, nieuwe doelen en ambities waarmaken, team- afdeling- organisatie transformaties doorvoeren, een veranderstrategie bepalen, implementeren en praktische stapsgewijs uitvoering geven dan wel in welke rol jij als leider regie neemt/houdt?  

Het succesvol doorvoeren van veranderingen vraagt om specifieke expertise waarbij de objectieve en onafhankelijke positie een grote effectiviteit bewerkstelligt. Met een relatief beperkte investering en door een praktisch gerichte inspanning wordt verandering goed voorbereid en doorgevoerd!


Meer weten? Neem vrijblijvend contact op voor spiegeling over uw verander vraagstuk.

vrijdag 6 juli 2018

Interim Management: more than just executing tasks during temporary absence!


In several cases the organization is stuck in traditions, rigid structures, ideas, methodologies, processes, etc. Rigidity in a strongly changing market, society, environment and a growing economical market has major consequences. In these situations, next to executing temporary assigments due to capacity shortages, external objective independant expertise (interim manager) is of added value. Successful modern organizations use the knowledge, the intelligence, the motivation, the strength of coordination based on the (common) goal of the individuals (“self-management”) and teams ( "self-steering"). Often, these organizations have less “managers”. However, in some situations the deployment of an interim manager is useful or even necessary in order to, not only fulfill a capacity gap, but realize breakthroughs and "acceleration".  Performance inprovement and growth is a process of ongoing development whereas agility is a preconditioned factor to succes due to fast and ongoing changes! The development of agile organizations is a continuos process. Through the power of self-direction, self-organization and team optimization, people can improve its own performance, teamperformances and organizations processes, meeting objectives. 

Sometimes the organic growth coherent to the economical grow is not sufficient and is "acceleration to establish breakthrough" in the short-term needed. Not only to realize short term goals but to create environments for success for future and strategic developments and objectives.

After intervention by the interim manager, the organization comes back on its own power on the new or higher evolutionary path. In the long term the result is sustainable because within its strategic framework it creates a "learning" agile organization.Need help, let's get acquainted and meet up.