vrijdag 29 januari 2016

“Als je niet weet waar je naar toe wilt, zul je er ook nooit komen“.

Deze parafrase op een uitspraak van de Cheshire cat uit Alice in Wonderland geeft de essentie weer van strategie ontwikkeling. Dit is is de meest fundamentele managementactiviteit van een organisatie.

Om te " overleven" moeten organisaties en mensen zich voortdurend aanpassen en voorbereiden op de toekomst. Hoe beter deze ingeschat kan worden, hoe groter de kans op succes. Uit een onderzoek van Korn/Ferry International komt het volgende citaat: 
The most common mistake of new executives, according to the survey, is failure to establish strategic priorities”. Strategie, zo blijkt hieruit, is een onderwerp dat voldoende aandacht behoeft.

Strategieën zijn opgebouwd rond doelen. Een goede strategie is onmogelijk vast te stellen zonder doelen. Het formuleren van doelen op managementniveau is echter geen sinecure. De diversiteit en snelle veranderingen ingegeven door externe omstandigheden maakt het lastig om een  “overall “ strategische methodologie te ontwikkelen. 

En wat bepaalt nu dat de ene strategie zoveel beter is dan de andere ? En als de koers al helder is, welke scenario's liggen er aan ten grondslag om succesvol  uit te rollen? Welke modellen hanteren we daarbij, welke succesfactoren zijn bepalend en welke methodieken kunnen worden geïmplementeerd voor monitoring ten behoeve van tijdige bijsturing? 

We delen graag onze kennis, expertise en methodieken over ondernemingsstrategie, strategieformulering, beleidsvorming en scenario planning waarbij denkrichtingen en handvatten aangereikt worden. De nadruk ligt, inherent aan de ontwikkelingen en veranderende omstandigheden, op multi disciplinaire analyses, conditie onderzoek, creëren van toekomst perspectieven met kansen en risico's, oplossingen van vraagstukken en besluitvorming  gericht op duurzame ontwikkeling en toekomst.


Voor spiegeling van uw plannen gaan we graag vrijblijvend het dialoog aan. 

maandag 4 januari 2016

Geloof in het managen van eigen carriere!

Je werkende leven vereist "ondernemerschap".  Immers kun je je eigen ontwikkeling en dus carrière plannen, monitoren en waar nodig bijsturen. Dit laatste gebeurt reeds, soms gedwongen (ontslag), soms proactief. De ontwikkelingen vereisen echter een grotere zorgvuldigheid bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen die impact hebben.

Onze visie is dan ook dat wij geloven in het managen van een loopbaan. Dit proces faciliteren wij vanuit:

Reflectie: jezelf een spiegel voorhouden en stil staan bij hoe je werkt en welke keuzes je maakt. Wat is het effect van jouw gedrag op anderen en welke vaardigheden zet je in?

Acceptatie: accepteren wie je bent, de keuzes die je hebt gemaakt en de belemmeringen die je tegenhouden.

Visieontwikkeling: blootleggen van je potentieel een een beeld van de toekomst schetsen.

Actie: je visie vertalen naar concrete stappen, deze daadwerkelijk nemen en de resultaten monitoren.

Onze pro-actieve pragmatische aanpak leidt, vanuit het verkregen inzicht, tot praktische en concrete acties gericht op de realisatie van korte-, middellange en lange termijn doelen. [hr]