dinsdag 25 oktober 2016

Succesvol veranderen hoe doet u dat?

Machiavelli wist al dat er niets moeilijker is om leiding te geven aan het invoeren van een nieuwe ordening van zaken: verandering dus!  Elke manager, directie en/of bestuurder krijgt te maken met veranderprocessen. Soms in de rol van leider, soms in de rol van verandermanager of projectleider. Feit blijft dat u veranderingen moet doorvoeren. Weet dan wat u in huis moet hebben voor het succesvol begeleiden en uitvoeren van de veranderingsprocessen!?

Kennis is een collectief goed geworden, medewerkers hebben andere verwachtingen van werk gekregen, kunnen een andere (toegevoegde) bijdrage leveren en hebben de potentie en wens om zelfstandiger te werken. Klanten zijn mondiger, producten en diensten moeten betaalbaar blijven. Is er nog wel toekomst voor  grote hiĆ«rarchische bouwwerken? Organisaties zoeken nieuwe wegen met kleinere clusters, zelfsturende en  zelf-organiserende teams. De aansturing van een nieuwe organisatie en controle daarop vragen om een andere aanpak.

In het verlengde van nieuwe sturing aanbrengen is het motiveren, het in beweging zetten van mensen en het managen van de individuele en van team-competenties een kernactiviteit. Het managen van competenties gaat uit van een bewuste methodische aanpak waarbij de organisatie doelgericht in stelling wordt gebracht om de organisatiedoelen te realiseren.

Onze zorg bij  ondersteuning vangt aan bij het creĆ«ren van draagvlak en betrokkenheid, een eerste belangrijke stap voor het uitzetten van de strategische koers voor verandering. 

 Een concrete bijdrage die wij leveren:

1.     Doelstellingen bepalen en introductie plannen met zelfsturende teams
2.     Kloof-analyse van wat is naar wat moet zijn 
3.     Inzicht krijgen in aanwezige competenties, de potentie
4.     Gewenste competenties voor zelfsturende teams helpen bepalen   
5.     Actieplannen opstellen om kloof te dichten
6.     Uitvoering verzorgen voor de actieplannen
7.     Evalueren en bijsturen

Wilt u meer weten? Neem dan contact voor een orienterend gesprek.
Sommos, associated partner van Adsom