donderdag 10 oktober 2013

Solution Selling Methodiek


Solution selling is meer dan alleen "adviserend verkopen". I.p.v. een product te verkopen gaat het juist om in staat te zijn de waarde van de oplossing door dat product voor een potentiële klant te bewijzen.

• "Hoe kopers kopen" en hoe verkoopactiviteiten daarmee in pas kunnen lopen
• Het verschil tussen opportunity’s vanuit een situatie van "latent probleem" en vanuit een "bestaande visie"
• Het doen van effectief onderzoek vooraf en planning
• Stimuleren van interesse en de prospect overtuigen van geloofwaardigheid
• De koper laten toegeven wat de problemen zijn
• Het voeren van een "adviserende" dialoog, die de sterke punten in uw aanbod in de schijnwerpers zet
• Het verkrijgen van toegang tot "beslissingsmacht"
• Het effectief kwalificeren en diskwalificeren van opportunity’s op basis van objectieve criteria
• Beter controleren en uitvoeren van verkoopcycli
• Het verbeteren van de kansen om opportunity’s in zwaar competitieve situaties te winnen
• Het verkorten van verkoopcycli en het voorkomen van "geen beslissing"
• Het leveren van het juiste bewijs en zorgvuldig omgaan met interne project ondersteuning
• Het onderhandelen van stappen die zullen leiden tot het afronden van de verkoopcyclus


Wilt u meer weten hoe deze methodiek leidt tot betere resultaten en hoe dit in te zetten in uw organisatie, profit of non profit? Graag ben ik als senior professional daar behulpzaam bij, zowel in het uitzetten van de strategie als mede verantwoordelijk in de uitvoering. Anderzijds kan ook een workshop plaatsvinden: De Solution Selling workshop is een eenvoudige manier om kleinere verkoopteams, nieuwe verkoop medewerkers toch kennis te laten maken met de methode. Deze interactieve workshop kan zowel in house als extern. Alle materiaal wordt aan de deelnemers ter beschikking gesteld en zal niet alleen verkopers maar organisatie medewerkers (ambassadeurs van de organisatie) helpen om in hun eigen cycli dicht tegen het koopproces van de klant aan te leunen. Wij betrekken alle deelnemers in een levendige discussie, presentaties, rollenspellen en individuele oefeningen.

Meer weten? Neem contact op met Mario Kruijsse, eigenaar S O M en Managing Partner van Adsom.

woensdag 9 oktober 2013

Connected Marketing & Development

WAT IS CONNECTED MARKETING

Strategie en scenario gericht op verbeterde afstemming, samenwerking en versterkende effecten en reputatie.

Het volstaat niet meer om draagvlak te realiseren met de traditionele marketing mix, producten, diensten, service en communicatie. Om je te onderscheiden, is het nodig om zorgvuldige afstemming te bereiken tussen je visie en alle elementen die de samenhang vormen voor beoogde effecten. Bijv. ook de manier waarop stakeholders zich daarbij betrokken voelen. Tussen je positionering en de wijze waarop je maatschappelijke meerwaarde betekenisvol maakt. Tussen je huisstijl en je interne en externe communicatie en de middelen die je kiest, online en offline.

Eenduidigheid, herkenbaarheid, transparantie en consistentie zijn des te belangrijker in een tijd waarin ongewenste beelden en oorde­len de opgebouwde reputatie en integriteit kunnen dwarsbomen. De kunst is dus om ervoor te zorgen dat medewerkers, managers en bestuurders zich waardencongruent gedragen.

Dankzij ‘connected marketing & development ’ is een integrale benadering nu binnen handbereik en breng je strategie, organisatie, marketing en communicatiebeleid op een inzichtelijke manier bij elkaar. Om in te kunnen spelen op de snel veranderende omstandigheden is het zaak om van stakeholders merkwerkers te maken, net zozeer als het belangrijk is dat klanten fans worden, die mee gaan denken over innovatie.

" Connected" betekent dat iedereen vanuit committent, loyaliteit en talent bijdraagt en waarde creëert voor elkaar en de organisatie. Samen bouwen aan een nieuwe werkelijkheid geeft een andere energie dan elke dag bezig zijn taken uit te voeren.

Wie intrinsiek gemotiveerd is, zal effectiever bijdragen aan het beoogde resultaat. Dergelijke processen vragen aandacht en training en dienen ondersteund te worden door de juiste faciliteiten en tools, onder andere op het gebied van nieuwe media en online communities.

In plaats van sturing door regels en procedures wordt deze werkwijze gekenmerkt door vertrouwen waarin o.a. sociale media ervoor zorgen dat uniformiteit in boodschap wordt bereikt, mensen met elkaar het gesprek aangaan, een betekenisvolle dialoog hebben over datgene wat ertoe doet en over de resultaten die je samen wil bereiken.

Wij-gevoel, betrokkenheid en samenhang versterken wordt nog lastiger als medewerkers verspreid over verschillende locaties zitten. Hoe stroomlijn je dan processen en zorg je voor uniformiteit in boodschap, uitstraling en ervaringen?

Onderdeel van connected marketing is een online presence, dat kenmerken in zich verenigt van een corporate website met geïnte­greerde Facebook en Linkedin functies, waarop actieve uitwisseling mogelijk is, dat aansluit op behoeften van transparantie en dat uitnodigt tot interactie en dialoog. Bovendien is het mogelijk om elke stap in het proces nauwkeurig te monitoren en bij te sturen, zodat afstemming tussen boodschap en interpretatie is gewaarborgd.
Het connected communicatie platform draagt door zijn integrale invulling bij aan het versterken van ‘waardenvol’ gedrag en het eenduidig uitdragen van de gezamenlijke visie. Het resultaat is dat interne trots, merkreputatie en merkvoorkeur worden verbeterd bij bestaande en potentiële medewerkers, bij klanten en andere belangengroepen.

Meer weten over connected marketingstrategie, plan van aanpak en (online) tools? Neem contact op met Mario Kruysse


Associate partner van http://www.adsom.nl

vrijdag 27 september 2013

Veranderingen vanzelfsprekend, onderkenning van urgentie, twijfel en onzekerheid bedreigend voor de business !?


Meer dan ooit vormt twijfel en onzekerheid de grootste bedreiging van het zakenleven. Veel onzekere factoren maken dat terughoudendheid optreedt. Maar veranderingen blijven vanzelfsprekend. Hoe we daarop inspelen zal uiteindelijk doorslaggevend zijn voor succes of aan de basis liggen van zakelijke rampspoed.  
1. Onderkenning mate van urgentie/Traagheid? Niet praten maar doen. Eindeloze sessies van bespreken en afspreken hoe, wat waar en wanneer om daarover dan weer afspraken te maken om het gaan bespreken...Eigenaarschap, mede verantwoordelijkheid en daadkracht betekent inspelen op de actualiteit...de verandering, de nieuwe realiteit. Snelheid is het nieuwste competitieve wapen.
2. Innovatief vermogen? Wat er in diverse lagen van de organisatie leeft is niet of onvoldoende transparant.Het informatiseringstijdperk heeft ervoor gezorgd dat kennis toegankelijk is voor en iedereen gelijktijdig bereikt. De innovatie van vandaag is morgen voorbijgestreefd. Omdat deze trend de drempelvrees in de meeste sectoren heeft verlaagd, jagen steeds meer producenten dezelfde klanten na. Prijsdeflatie wordt onvermijdelijk. De enige manier om aan de massa te ontsnappen is innovatie.
3. Concreet? Abstract.  Vroeger kochten we zaken, vandaag kopen we ideeën en concepten. Wie de aandacht van de klant wil, moet die klant dus begrijpen: zijn motivaties en zijn gevoelens. Producten moeten in functie van die emoties worden ontwikkeld.
4. Small is the new big? Massa versus nichemarkt. De oude leuze luidt "overspoel en bid", de nieuwe luidt ‘focus, focus, focus'. Hoe beter je je doelgroep kent en bewerkt, hoe groter de kans dat je die doelgroep verleidt en behoudt.
5. Maatwerk/Standaardisering? Op maat gemaakt. Henry Ford's aanbod luidde ‘elke kleur kan zolang het zwart is'. Die leuze is nu vervangen door ‘elke wagen die ik wil'. Klanten willen zich kunnen onderscheiden. En ze verwachten dat jij daarvoor zorgt.
6. Appearance/branding:functionaliteit? Mode. Er was een tijd dat mensen met tennispantoffels gingen joggen. Toen kwamen de high-tech sportschoenen op de markt. Nike, New Balance, en Adidas hebben schoenen ontwikkeld in functie van maximale steun, die de kans op blessures verminderen en je voeten koel houden. Deze bedrijven zijn vandaag verwikkeld in een designoorlog.
7. Synergie?  Bedrijven trachtten tot voor kort om zowat elke stap van de waardeketen  te beheersen. Ze hadden grondstoffen, deden zelf het design van hun producten, maakten alle componenten, deden de assemblage en de verkoop. Ook de dienst-na-verkoop hadden ze in eigen beheer. Vandaag wordt er meer uitbesteed en met concullega's samengewerkt dan ooit tevoren. Samen werken dus!
8. Solution sales? Advies. De topverkoper van gisteren was een ‘hard seller'; hij ging er prat op ijs aan eskimo's te verkopen. Vandaag kan je een consument niet langer bedotten. Verkoopspraatjes hebben plaats gemaakt voor een dialoog met de klant en het verkrijgen van waardevolle informatie. De verkoper is een raadgever geworden die klanten adviseert bij hun aankoopbeslissingen en vergelijkingen met de producten van de consument niet schuwt.
9. Retention programming? Relaties opbouwen. De meeste bedrijven gaan van klant tot klant en proberen één bestelling per keer binnen te halen. Ze vergeten dat ‘herhaalverkopen' aan dezelfde klant de lucratiefste zijn.  Dit betekent dat ze telkens opnieuw van nul moeten starten . Winnaars werken aan langdurige relaties.
10. Connected marketing en Loyaliteit?  Consumenten hadden respect voor de bedrijven waar ze kochten. Merkverbondenheid. Die tijd is voorbij. De hedendaagse klant is druk, vluchtig en zeer goed geïnformeerd. Voorstellen moeten dus vlijmscherp zijn. De gehele organisatie moet  de klant centraal stellen. Communicatie is daarbij geen eenrichting verkeer maar een interactief dialoog door de gehele kolom en met alle stakeholders.

dinsdag 17 september 2013

Na de interventie door de interim-manager kan de organisatie weer op eigen kracht verder op het nieuwe of hogere evolutionaire pad.Succesvolle moderne organisaties maken gebruik van de motivatie en intelligentie van het individu (‘zelfsturing’) en de kracht van onderlinge afstemming op basis van het gemeenschappelijk doel (‘zelforganisatie’). Daardoor hebben deze organisaties veel minder managers nodig. Toch is in sommige situaties de inzet van een interim-manager zinvol of noodzakelijk.
De ontwikkeling van moderne organisaties is een proces van continue prestatieverbetering. Door de kracht van zelfsturing en zelforganisatie kunnen medewerkers zelf producten en processen verbeteren doordat zij leren van eigen fouten en door directe contacten met klanten. Soms is deze evolutionaire ontwikkeling echter niet voldoende en is een revolutionaire doorbraak op korte termijn nodig. In andere gevallen zit de organisatie vast in starre denkbeelden en is een frisse blik van buiten nodig. In deze situaties kan een interim-manager een waardevolle rol vervullen.
Een goede definitie van interim-management is: tijdelijk lijnmanagement met een bijzondere opdracht die tot doel heeft een blijvende verbetering in de organisatie door te voeren. Interim-managers hebben bij ingrijpende veranderingen het voordeel dat ze niet verbonden zijn met de geschiedenis van de organisatie en daarom gemakkelijker moeilijke beslissingen kunnen nemen.Na de interventie door de interim-manager kan de organisatie weer op eigen kracht verder op het nieuwe of hogere evolutionaire pad.

Meer weten: neem contact met Mario Kruijsse voor een vrijblijvend gesprek en zie Adsom Interim.

maandag 16 september 2013

Voorgeschiedenis van een winnend eindspel!

Organisaties (en professionals) met verantwoorde ambitie zetten nu lijnen uit voor hun positie op midden- en lagere termijn. Want zonder intelligente strategie is de toekomst ongewis en nauwelijks beheersbaar.

Van belang is conditie-onderzoek van de eigen organisatie (of carriere)  en vroegtijdig de sterkten en zwakten in beeld brengen om deze vervolgens te combineren met externe onderzoeksgegevens omtrent bedreigingen en kansen in de markt. De combinatie van in- en externe factoren bevat de beleidsinformatie nodig voor het kiezen en formuleren van verantwoorde strategieën.

In de hitte van de strijd om te overleven gebeurt dit onvoldoende en dreigt men voortdurend weg te zakken in het drijfzand van subjectieve analyse die eenvoudigweg kan uitmonden in een fataal moment van blindheid. Door als secondant en externe deskundige op afstand te analyseren, ontdaan van emotionele betrokkenheid worden de gevaren van een tunnel blik ontweken.

Secondanten zijn immers insiders die als "objectiverende factoren" van buiten naar binnen kijken en daarmee een bijdrage leveren aan het wegnemen van belemmeringen en het vergroten van kansen op succes.

"Aan jonge managers kan een reeks van verschillende eisen worden gesteld, maar aan een belangrijke eis moeten ze in elk geval kunnen voldoen: ze moeten vernieuwingen actief op gang kunnen brengen en zichzelf en de organisatie daarbij ambitieuze doelen stellen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Nog te veel managers laten hun organisaties doen wat ze gisteren en de jaren daarvoor deden. Gericht op het doorvoeren van bezuinigingen en besparingen, krimp gericht op kostenbeheersing is veelal noodzakelijk maar heeft grenzen. Men is teveel op het verleden gericht.

Meer weten, neem vrijblijvend contact voor een kennismaking en inventarisatie gesprek.dinsdag 20 augustus 2013

Change management: innoveren met draagvlak

In de huidige tijdsgeest is  Verandering zo langzamerhand de enige constante ! Veranderen doen we omdat we ons moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden…doen we dit niet dan is de kans groot dat we het niet redden! Of het nu gaat om het individu of de gehele organisatie, ontkomen doen we er niet aan! Er zijn vele redenen die ten grondslag liggen aan een verander proces. De omstandigheden om sneller, effectiever, anders, beter te werken zijn te complex om dat alleen te doen. We hebben de gehele organisatie hierbij nodig.
We zoeken eigenlijk naar een manier waarbij het aanpassen aan veranderende omstandigheden in de organisatiecultuur geïntegreerd is, van binnenuit komt.Sociaal is dat. Overigens een uitgelezen kans voor HR om haar strategische meerwaarde te laten zien. Door medewerkers actief te betrekken bij het verander proces, zal dit uiteindelijk leiden tot een veel beter resultaat. Maar hoe pak je nu zo'n traject aan? Waar moet je beginnen? En welke instrumenten kun je inzetten om het verander traject soepel en snel te laten verlopen?
Op basis van een gemodelleerde quickscan gaat het bij  (sociale) innovatie om de vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie, meer werk plezier en ontplooiing van talenten. Inherent aan de strategie vanuit visie, missie en kernwaarden gaat het om de samenhang der elementen en draait het om drie principale determinanten: jij als ondernemer/manager, de organisatie en je medewerkers!
Innovatie 3.0
75% van innovatie succes door sociale "innovatie"

Succes van innovatie wordt slechts voor 25% bepaald door R&D investeringen en  75% van het succes door factoren op het gebied van mens en organisatie.

• Kenmerkende werkwijzen:
– Arbeidsorganisatie:
• Flexibele processen, betrokkenheid medewerkers
– Arbeidsrelaties:
• Collectieve ambitie, zelfstandigheid
– Relatie met de omgeving:
• Samenwerken met partners, kennisinstellingen, betrokken met de omgeving
Meer weten? Neem contact met Mario Kruijsse voor een vrijblijvend informatief gesprek.

woensdag 10 juli 2013

Hoe McDonalds de Balanced Scorecard gebruikt om strategie te implementeren!!

Eén van de opmerkelijke ontwikkelingen in kwaliteitsland is het organisatiemodel van de heren Kaplan en Norton: de Balanced Scorecard. Het is een weergave van de balans in een goed functionerende organisatie. Centraal staan de visie en strategie van een organisatie. Deze worden concreet gemaakt in vier perspectieven: financieel perspectief (lees: winst), afnemersperspectief (klanten), interne processen (activiteiten) en het leer- en groeiperspectief (continuïteit). Van deze vier perspectieven wordt ook de onderlinge samenhang gedefinieerd. De balanced scorecard wordt door Adsom met name ingezet als evaluatiehulpmiddel voor managers die complexe doelstellingen hebben. Het idee achter de balanced scorecard is dat een manager niet alleen is af te rekenen op financiële resultaten, maar dat ook andere prestaties worden meegenomen in de jaarlijkse beoordeling. De term balanced komt van het feit dat verschillende factoren ook verschillend worden gewogen. Wilt u meer weten over de inzet van den Balanced Scorecard neem dan vrijblijvend contact op.
McDonald Balanced Scorecardhttp://lnkd.in/uh8Mac

donderdag 20 juni 2013

Building & developing: it's a personal thing....

We all know that building great client relationships is the key to long term business success. But how do we get there, and when we do, how do we know?
Building relationships takes time and effort. A lot of time and a lot of effort. It is not something that can be rushed. This is because it takes time to develop trust.
It is only really when we trust someone that we engage them professionally.


For a great client relationships it takes:
1. Trust
How strong is the relations trust in your professional competence, in you as a person, and in your business/company/organization? Can you work informally with them without checks and controls?
2. Transparency
Does the relationship openly share information with you about their plans, priorities, needs, etc?
3. Thought leadership
Are you perceived as a trusted advisor, who brings both subject matter depth and judgement to the table?Are you in control and have a honest win/win apporach?
4. Reference-abilty
Would that person give you a personal recommendation if asked? Are they proactively promoting you to their peers and contacts? Are they creating referrals for you?
5. Loyalty
How loyal is the rleatinship towards you and viceversa?
6. Breadth of service
How many products/services and what about souliton "selling"?
7. Overall Relevance
Are you one of many vendors or an essential partner? Are you supplier or partner in business?
8. Financial Performance
Are the financial dimensions of the relationship based on win/win?

Mario Kruysse 

vrijdag 14 juni 2013

Interim Management is cost effective and creates more added value


Interim managers are often more successful in putting a motion in process. Not only from a cost perspective, (Interim Managers are not more expensive than hiring/having permanent managers on paylist/employment) but also related to decisiveness, empowerment, result drivenness and planning. Not limited by "certain" interests an interim manager is focussed on the realization of the target with the timeframe agreed. 


Organisaties die daadkracht nodig hebben, een evolutie in gang willen zetten, een verander proces moeten doorvoeren kiezen veelal voor interim managers. Niet alleen kosten technisch, immers Interim Managers zijn niet duurder dan Managers in vast loondienstverband maar inspelende en gebruikmakende van de flexibilisering in de markt kan men meer resultaten bereiken. Niet belemmert door interne belangen maar doelgericht met daadkracht aan de slag ter realisatie van het beoogde doel in de daartoe gestelde termijn. Na interventie door de interim manager kan de orgnaisaties weer op eigen kracht verder op het nieuwe of hogere evolutionaire pad!
After intervention through interim management,  the orgnaiztion moves on back on its own power on the new or higher evolutionary path!


woensdag 29 mei 2013

Kleine ondernemers laten veel geld liggen.

Kleine ondernemers laten veel geld liggen. 85 procent van de MKB’ers die investeren in innovatie of duurzaamheid betaalt de investering onnodig helemaal zelf. Van subsidies voor innovaties maakt slechts 3 procent van de ondernemers gebruik, voor duurzaamheid 2 procent.

Veelvuldig wordt de vraag dan ook voorgelegd of men voor het bedrijf financiering of subsidie kan krijgen o.a. voor innovatie? En innovatie is een breed begrip...immers niet alleen technologisch maar bijv. ook voor sociale innovatie...Idd vele mogelijkheden om gebruik te maken van nationale en Brusselse subsidie potjes (maar liefst 1.9 miljard beschikbaar!!) 


Dus ja, de overheid, nationale en Brusselse, stimuleert oa via bijv. belastingvoordeel, of innovatiekrediet of andere vormen van subsidie. Denk bijv eens aan de EFRO structuur fondsen. 

De belemmering zit 'm vaak in tijd en het weten welke weg te bewandelen.Los van de wetenschap dat deze mogelijkheden er zijn wordt dan eigen geld, voorzover beschikbaar, ingezet voor investeringen die wel degelijk in aanmerking komen voor subsidie. 

Bijvoorbeeld: innovatief concept wat werkgelegenheid schept, wellicht regio/dan wel grensoverschrijdend is ...dat zijn de 3 basis criteria om er al voor in aanmerking te komen!!!..en niet naar DHaag kijken maar rechtstreeks met Brussel waar grote gelden liggen te wachten op dit soort ondernemers initiatieven. Of....dichter bij huis...bijv. wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering...daarvoor kan men financiële ondersteuning aanvragen voor technologische innovatie voor het bedrijf. Of...voor sociale innovatie..duurzame inzetbaarheid..aanname van 50+..kan je zomaar minimaal 7000 euro opleveren...De WBSO vermindert de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), dat te vergelijken is met Research and Development (R&D). 
Sinds 1 januari 2012 mag u bovendien een percentage van de kosten en investeringen voor Research & Development (RDA) extra aftrekken van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Verder geldt voor de winst die voortvloeit uit octrooien of uit activiteiten die onder de WBSO-regeling vallen, een lager belastingtarief (de ‘innovatiebox’): 5% in plaats 25%. 

Zomaar een paar voorbeelden aan de hand van de praktijk van de consultants van Adsom. M.n. voor MKB liggen er vele mogelijkheden, laat je derhalve adviseren en vooral ondersteunen en helpen om deze mogelijkheden uit te nutten. Wil je meer weten en heb je zelf niet de kennis noch de tijd of mogelijkheid, vraag hulp is mijn advies en neem contact met organisatie en bureau's zoals Adsom uit 's-Hertogenbosch waar kennis en expertise aanwezig is en de wil om te helpen.

dinsdag 28 mei 2013

Creating growth opportunities through Connected sales & marketing

Connecting a subset of  fields of business and commerce, business and relationships development and new marketing comprises a number of tasks and processes generally aiming at developing and implementing growth opportunities!

woensdag 20 maart 2013

Connected development

Connected Development is o.a. het inzetten op duurzaam ontwikkelen en groei, vanuit strategie en scenarioplanning, gericht op de samenhang en interactie tussen individu, team, organisatie en omgeving. Rekening houdend met een aantal dominante factoren en op de relatie tussen doelen, mensen, middelen en de manieren waarop de elementen worden toegepast om de gestelde doelen te bereiken dient daarbij steeds rekening te worden gehouden met factoren zoals beschikbare ruimte, potentieel, tijd en frictie.Connected development focusses on the mix of personal, team, organization and market/business/relationships development and the interaction of all these elements. 

Get connected to the solutions your business needs by allowing us the honor of aiding, coaching, and/or managing key services for best success!.

More info? Please contact Mario Kruysse 

vrijdag 22 februari 2013

Think different, Omdenken creëert kansen

Iedereen kent de uitdrukking ‘Het glas is halfvol i.p.v. halfleeg’. Ingegeven door interne dan wel externe dwingende omstandigheden worden veel zaken van de negatieve kant bekeken. Vaak maar benadrukken wat de negatieve effecten zijn, wat er niet kan, wat volgens geijkte paden niet lukt. Niet focussen op wat wèl kan en wat wel lukt. Denken in  mogelijkheden in plaats van problemen of beperkingen is focus op de positieve kant. Toepasbaar in ons dagelijks leven, werk en ontwikkeling.Zelf inzicht,zelf management,zelf realisatie. Door oefening en training maak je de omdenk techniek eigen om problemen te veranderen in mogelijkheden.

Think different: is your glass half full or half empty? Due to circumstances people are tended to become negative as a result of potential effects and outcomes in times of crisis. Emphasizing on what the negative effects are, what not can be done, what not can be realized within the fix framework. Changing way of thinking/think different learns you to focus on the positive side instead of the negative one. Utilizing this attitude, behavior and way of dealing with matters problems become challenges and change into opportunities!


woensdag 23 januari 2013

Are you in control? Your Attitude Determines Whether You'll Succeed Or Not


True personal, team and organization differentiation is getting more and more difficult. The human element makes the real difference.If you believe that your best days are ahead of you, then you’ll find a creative solution to even the worst circumstance. Your attitude is what ultimately determines if you achieve your objectives or if you fall short.Act now.Many years from now you will be more disappointed by the things you didn't do than by the ones you did! So... throw off the bowlines, sail away from safe harbor, catch the trade winds in your sails, dont join the navy if you can be a pirate, explore, dream and discover.And if you cant do it on your own, open up,no fear, no shame, be vulnerable, just ask for help and lets gear up.Develop, train,practice, evaluate and grow! Be in control.Things don't change; we change!Do we want to stay in the game?Working and developing our talent is like top-sport. Being involved in top-sport requires intensive and continuos training under supervision of trainers, coaches, inspirators for at least 75% of the time. The remaining time a top-sporter is performing. If a professional doesn't train, how can we expect to perform better, to develop, to change and grow? Invest...in yourself..in your future..in development...and grow!!.......

For more info please contact Mario Kruysse, consultant ,managing partner at Adsom.nl. or mail to mariokruy@gmail.com.

maandag 14 januari 2013

Deel 4: Wat is het beste advies dat u ooit hebt gekregen, of dat u bij het begin van uw carrière had willen krijgen?


Deel 4: planning en strategie

“Focus op hoe de eindgebruiker je innovatie percipiëert en niet zozeer op hoe je het zelf ziet.”
“Het succes van een organisatie hangt niet af van het product, de technologie of het management, maar van de kunst om het met de juiste mensen de juiste markt te kiezen op het juiste moment. Timing is alles voor een ondernemer.”
“Een zaak lanceren, je eerste of nieuwe product/dienst op de markt krijgen duurt tweemaal zo lang en kost tweemaal zo veel als je berekeningen aangeven.”
“Plannen zijn "nutteloos", maar planning is onmisbaar.”

vrijdag 11 januari 2013

Deel 3: Wat is het beste advies dat u ooit hebt gekregen, of dat u bij het begin van uw carrière had willen krijgen?


Deel 3: Over de bouw van een winnend team

“Zoek mensen die slimmer zijn dan jijzelf en omring jezelf met mensen die je uitdagen en inspireren.”
“Verkies individuen en bedrijven voor wie jouw bedrijf uitermate belangrijk is boven grote namen die je als een nummer behandelen.”
“Stel jezelf de vraag of je je toekomstige zakenpartners werkelijk vertrouwt.”
“Neem traag, gedegen en goed aan. Ontsla snel maar behoud DNA.”
“Je bent beter af met een fantastisch team en een middelmatig idee dan met een middelmatig team en een fantastisch idee.”

donderdag 10 januari 2013

“Wat is het beste advies dat u ooit hebt gekregen, of dat u bij het begin van uw carrière had willen krijgen?”


Deel 2:

Over mentorschap, coaching en advies

“Het beste advies dat ik ooit kreeg was: vraag zoveel mogelijk advies, omring jezelf met fantastische adviseurs en creëer een goed netwerk om vragen aan te stellen, eventueel tegen betaling.”
“Wees open over wat je niet weet, dat is de beste manier om bij te leren.”
“Huur een goede advocaat in, vind een boekhouder die gespecialiseerd is in start-ups en knoop een goede relatie aan met je bankier. Dit zijn de drie mensen waar je als beginnende ondernemer het meest op zal moeten vertrouwen.”
 “Of je je doel zal bereiken is niet de kwestie, maar wanneer?”
 “Vraag nooit aan je raad van bestuur hoe zij een probleem zouden oplossen. Beschrijf in de plaats daarvan je eigen plannen om het aan te pakken en luister vervolgens naar hun reacties en advies.”

woensdag 9 januari 2013

Wat is het beste advies dat u ooit hebt gekregen!?

Deel 1

Over management en beslissingen

1. “Verwar nooit activiteit met vooruitgang.”
2. “Als de regels je niet liggen, verander ze.”
3. “Focussen op een kleine niche biedt de hoogste kans op succes.”
4. "Cash is belangrijker dan je moeder.”
5. “De klant heeft altijd gelijk – zelfs als hij ongelijk heeft. Wat jij denkt doet er niet toe. Het enige dat van belang is, is wat klanten denken.”
6. “Een bedrijf definieert zichzelf via de dingen waar het ‘neen’ tegen zegt. Om trouw te blijven aan de vooropgestelde missie moet een start-up haar beperkte hoeveelheid cash goed beheren en daarvoor zal het verleidelijke zakendeals moeten weigeren.”