woensdag 7 juni 2017

Functioneren en management en de 4Q's

Werken vanuit de 4Q's. Dit betekent dat we onszelf als volledig mens inzetten in het bedrijf en niet enkel ons IQ, het rationele stuk.We weten dat ons gedrag en ons handelen o.a. gestuurd wordt vanuit ons onderbewuste, vanuit onze overtuigingen, onze emoties en ons referentiekader. We moeten niet alles alleen in het keurslijf van logica stoppen waardoor belangrijke input uit andere deelfacetten (de andere Q’s) verloren gaat.

Het bewust leren inzetten in ons dagelijks werk van deze andere Q's (we stappen daarmee uit het klassieke lineair denken) kan voor de beoogde verandering zorgen, veel effectiever is en sneller gewenst resultaat oplevert. Meer weten hoe de ontwikkeling en inzet vanuit de 4Q's leiden tot effectiever functioneren, management en leiderschap? Neem contact op voor meer informatie en het maken van een afspraak.

Mario Kruysse (i.s.m. Carolien Boom)