donderdag 21 maart 2019

Veranderingen in leven en werk


OP VERANDERING HOPEN ZONDER ER ZELF IETS AAN TE DOEN, IS ALS OP HET TREINSTATION WACHTEN OP DE BOOT!

In leven en werk vinden voortdurend veranderingen plaats. De situatie van een tijd terug is veelal anders dan die van vandaag. Persoonlijkheid en verstandelijk vermogen blijven onderhevig aan ontwikkeling. Zeker als daar proactief mee omgegaan wordt. Dit geldt ook ninnen teams en voor organisaties.

Als je als organisatie alles nog zou doen als jaren geleden dan loop je al snel achter op de markt, de concurrent of de nieuwste manier van werken in je vakgebied. Regelmatig veranderen is dus een eigenlijk heel gewoon.

In deze context zien we verandering als aanpassing. Dat verloopt soms vlot, soms minder soepel. Vooral daar het mede wordt ingegeven door factoren waar niet bij stilgestaan wordt, onbewust van is en dus geen regie noch invloed op kan hebben.

Aanpassing in een regelmatig snel veranderende maatschappij is derhalve in onze visie niet meer voldoende: het gevoel van “geleefd worden” i.p.v. “meer zelf willen bepalen wat en hoe te veranderen”, de latente behoefte aan meer “regie” over datgene wat ons bezighoudt vereist niet alleen aanpassing maar vooral ook anticipatie.

Of het nu gaat om persoonlijke kwesties, werk en loopbaan, team of organisatievraagstukken, veranderen is lastig omdat het iets nieuws betreft! En nieuw betekent een bepaalde mate van onzekerheid en is in strijd met onze houding van vasthouden aan zekerheden.

Veranderen is dus aanpassen en bij voorkeur anticiperen. Daar ligt een “leer- en doe- proces” aan ten grondslag en “het concurrentieel voordeel!!!” Leren en toepassen gaat met vallen en opstaan, net als leren fietsen en leren autorijden. En vallen is niet leuk. Een nieuwe manier van werken gaat niet zo makkelijk als je gewend bent, dus de neiging om te blijven doen wat je deed is – zeker in het begin – groot.

Oud gedrag kost minder moeite dan iets nieuws doen, het is makkelijker om niet te veranderen, het kost minder energie. Ook als je de verandering zelf wel toejuicht, kan het – tijdelijk – in de weg zitten van je gewone manier van werken. En om niet te veranderen, daar zijn altijd argumenten voor te vinden!  
En daar komt dan ook de beruchte term "weerstand"bij. De extra moeite die het kost om het nieuwe te doen leidt vaak tot weerstand.Anticipatie o.a. door bewustwording en voorbereiding draagt bij tot vermindering van weerstand, het creëert meer perspectieven, vergroot de kansen en de verzilvering ervan en beperkt risico's!

Bewustwording, inzicht, scenario en toepassing met meer eigen regie zijn key factors to success!! Reflectie en denkkader nodig voor verandering, privé, zakelijke of als collectief? Wacht niet af en neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!