vrijdag 20 maart 2015

De circulaire economie

De circulaire economie is een economisch systeem dat gericht is op maximaal hergebruik van producten en grondstoffen waarbij waardevernietiging wordt geminimaliseerd. In dit verband wordt innovatie en ondernemerschap geprikkeld waarbij tevens nieuwe banen gecreëerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het intensief inzamelen, zowel voor laagbouw als voor hoogbouw gericht op scheiding van afvalstromen waardoor meer hergebruik kan gaan plaatsvinden.  De gemeenten die mede verantwoordelijk zijn voor de uitvoering wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten kunnen hiermee rekening houden als het om beleidskeuzes voor afvalbeheer. Door ideeën, concepten en plannen om te zetten naar een praktisch scenario en aanpak worden meerdere doelen verwezenlijkt ten gunste van milieu, economie en last but not least werkgelegenheid!! Daartoe is SOMMOS als projectburo i.s.m. Adsom betrokken om de transitie van idee naar werkelijkheid te ondersteunen en verwezenlijken! Meer weten? Zie ook http://bit.ly/1xEYmm1