vrijdag 30 maart 2018

Meerwaarde van het inschakelen van tijdelijk management en/of externe hulpU wilt snel en doeltreffend een uitdagende opdracht uitvoeren binnen uw organisatie. Het inschakelen van externe hulp is om verschillende redenen zinvol:

- door het inschakelen van een externe hoeft niemand de rol van facilitator te pakken. Zo is iedereen “ deelnemer "  en kan maximaal inhoudelijk bijdragen;
- vreemde ogen dwingen, een externe stelt vanuit diens objectiviteit en onafhankelijkheid scherpe vragen en moet “confronterend” zijn in het groepsproces om inhoudelijk en procesmatig meer uit de bijeenkomsten te halen;
- een externe kan op inhoud veel toevoegen omdat hij meer afstand heeft tot de organisatie;
- door ervaringen bij veel andere organisaties worden kruisverbanden bedacht en gelegd.

Het ondersteunen van uw organisatie is op operationeel, tactisch en/of strategisch niveau.  Op basis van specifieke ervaring, evenwichtigheid en authenticiteit in de rol van (tijdelijke) partner in uw organisatie worden SMART doelstellingen gerealiseerd.

Voordelen van tijdelijk management
- snel inzetbaar, doel- en resultaat gericht;
- ervaren mensen, korte inwerkperiode, snel komend  tot de kern;
- kosten effeciƫnt, geen werving/ontslagvergoedingen;
- frisse objectieve kijk op organisatie en problematiek;
- onafhankelijk, geen eigen agenda, partijen overschrijdend, het collectief belang dienend;In some cases the organization is stuck in rigid ideas and a fresh perspective from outside needed. In these situations, an interim manager is of added value.After intervention by the interim manager, the organization comes back on its own power on the new or higher evolutionary path. In the long term evolution is a sustainable model because only with self-management and self-organization of its employees it creates a learning organization.

Successful modern organizations use the motivation and intelligence of the individuals (“self-management”) and the strength of coordination based on the common goal (“self-organization”). Therefore, these organizations have less “managers”. However, in some situations the deployment of an interim manager is useful or necessary. The development of modern organizations is a process of continuous performance improvement. Through the power of self-direction and self-organization, employees can improve their own performances and processes as they learn from their own mistakes and through direct contact with customers. Sometimes this evolutionary development is not sufficient and is a revolutionary breakthrough in the short-term needed. 

Need help, let's get acquainted and meet up.
Accelerator in Change

woensdag 7 maart 2018

Organisatieverandering & cultuurOrganisaties in beweging krijgen, implementatie van cultuurveranderingen en transities
doorvoeren. Wat gaat het vaak mis en wat levert het een hoop frustratie op.
Als een strategie keer op keer niet werkt, is het tijd om naar de basisaannames en onderliggende  uitgangspunten te kijken.

Ons vertrekpunt is dat culturen voortdurend veranderen, dat cultuurverandering een volstrekt sociaal verschijnsel is, dat weerstand in principe bij verandering niet bestaat.
Deze conclusie trekken wij vanuit ons jarenlange werk als consultant en organisatiecoach.
Om te begrijpen hoe organisaties zich bewegen, moet je terug naar de mens, de mens als groepsdier, attitude en (functioneel) gedrag. BEDRIJFSCULTUUR
Organisaties bestaan uit groepen mensen. Willen we hen begrijpen, veranderen en/of sturen,
dan  moeten we begrijpen hoe groepen mensen zich bewegen.
1.
Bij samenwerking  en/of fusies, overnames.
Hier treden In- en Uitsluitmechanismen op / stammenoorlogen, etc.
2.
Uitblinken in leiderschap.
Alleen mogelijk met goede volgelingen en kennis van verwantschaps-systemen.
3.
Disfunctionele bedrijfscultuur.
Organiseren van ‘zuiveringen’,  veerkracht en vernieuwing hoge prioriteit.
4.
Cultuurverandering:
Elke generatie doet het anders. Het sturen van koers en ontwikkeling.
5.
Opklimmen in de organisatie-hiƫrarchie:
Ontdekken hoe statusposities en rangorde bepaald worden, anticiperen.

Centrale hypothese bij organisatieverandering  en transities wordt
gevonden in de sfeer van attitude, functioneel gedrag en werkstijl, draagvlak en de wijze waarop managers omgaan met de mix van cultuur en instrumenten.
Organisatie antropologie