dinsdag 28 februari 2017

The difference between managers and leaders!

Although often the terms "manager" and "leader" are used as one, they definitely are different when considered as roles. A manager is responsible for managing and controlling processes. His/her focus is primarily aimed at achieving concrete results and implementation of tasks within agreed frameworks (budget, time, etc.). From these responsibilities, he/she also 'manages his/her co-workers'. A leader encourages others to achieve results and strives to develop and stir the organization in the right direction. Leaders are strongly engaged in analytical, emotional and behavioral aspects. They have a clear vision, they motivate their co-workers and they challenge them. In practice, we see both roles in various mixtures by officers and directors.Praktische veranderslimheid!

Verandering zie ik als het systematisch aanpassen/ontwikkelen/verbeteren van kwaliteiten van mensen, cultuur, structuur en processen in organisaties! 
Organisatieverandering gaat uit van het scheppen van (economische) meerwaarde via formele structuren en systemen. Organisatieontwikkeling integreert de belangen en behoeften van individuen met de collectieve belangen van de organisatie. Organisatieontwikkeling richt zich ondermeer op het inzichtelijk maken van (on)bewust handelen van mensen, het ontwikkelen van gedrag, van talent en vaardigheden.

Disruptieve ontwikkelingen, voortgaande automatisering, informatisering, robotisering, het van eens in de zoveel jaar reorganiseren naar het stelselmatig herorganiseren....daarop dienen we ons voor te bereiden!! Dit vraagt om wendbaarheid! Individueel, als team en als collectief.
Hoe dan!? En...wanneer dan!? Het vertrouwde repertoire schiet te kort. Als de organisatie gezond is, het werk er is...dan gaat het toch goed!? Nu misschien wel, maar morgen?
Ontwikkelingen en veranderingen doen zich steeds vaker en sneller voor... en naar de toekomst gekeken vragen deze ontwikkelingen om andere vaardigheden van iedereen, leidinggevenden en medewerkers. Onderscheid moet worden gemaakt tussen kerncompetenties (de aan de visie gerelateerde competenties) en (toekomstgerichte) functie specifieke competenties. Functioneel  (niet alleen vakinhoudelijk) dienen organisaties en dus de beroepsbevolking, zich beter voor te bereiden op de dag van morgen! Daarbij gaat het niet alleen om het bedenken maar vooral om het doen! So, enough with the talk, let's do something!
Met een relatief beperkte investering en door een praktisch gerichte inspanning wordt verandering goed voorbereid en doorgevoerd! Meer weten? Neem nu contact voor een informatief gesprek! Zowel als individu (persoonlijke effectiviteit), leiding (managementontwikkeling), team (performance) als organisatie (collectief).

woensdag 8 februari 2017

Verbeter je onderneming. Begin bij jezelf.


We leven niet in 'n tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken.Disruptie, de 4de technisch industriële ontwikkeling. 

Als je mee wilt dan moet je aanpassen en veranderen ...en het begint bij jezelf! 

Voor ondernemers, managers, beslissers en bestuurders.....voor iedereen die zich beter wil voorbereiden op de toekomst en aan de slag wil met zijn/haar ondernemerschap: 'Waar komen we vandaan, wat gaat er goed. Maar vooral, wat kan er beter?' 

Op een toplocatie bij Zoet-zout-zijn in Almkerk - weg van de snelweg - onder leiding van twee ervaren trainer/coaches uit de regio ga jij aan de slag met
1. Ondernemerschap & authenticiteit: Wie ben jij als ondernemer?
2. Ondernemerschap & ambitie: Wat wil jij bereiken als ondernemer? ->
Strategie & ontwikkeling 2017-2020
3. Ondernemerschap & leiderschap: Hoe handel jij als ondernemer?
4. Ondernemerschap & klantrelaties: Wat is jouw meerwaarde als ondernemer?
5. Ondernemerschap onder de loep: Hoe 'vaar' jij nu als ondernemer? Hoe bereid jij je voor op 2020?


Details
Data: 10 maart | 07 april | 05 mei | 02 juni | 03 november 2017 steeds van 09.00 - 13.00 uur. Info / inschrijven vóór 06 maart a.s. per e-mail aan info@OndernemendAltena.nl - Je ontvangt dan de benodigde informatie. Minimum deelname 6 personen, maximum 10.

Reageer dus snel!
Deze investering in jezelf kost (inclusief koffie/thee PLUS EXCLUSIEVE lunch) 269,00 euro per sessie. Wie álle sessies volgt, betaalt slechts 199,00 euro per sessie. Alles ex btw.
Adres trainings(top)locatie: Zoet-zout-zijn, Hoekje 4, Almkerk.

www.OndernemendAltena.nl | info@OndernemendAltena.nl | 0461- 697921