woensdag 20 maart 2013

Connected development

Connected Development is o.a. het inzetten op duurzaam ontwikkelen en groei, vanuit strategie en scenarioplanning, gericht op de samenhang en interactie tussen individu, team, organisatie en omgeving. Rekening houdend met een aantal dominante factoren en op de relatie tussen doelen, mensen, middelen en de manieren waarop de elementen worden toegepast om de gestelde doelen te bereiken dient daarbij steeds rekening te worden gehouden met factoren zoals beschikbare ruimte, potentieel, tijd en frictie.Connected development focusses on the mix of personal, team, organization and market/business/relationships development and the interaction of all these elements. 

Get connected to the solutions your business needs by allowing us the honor of aiding, coaching, and/or managing key services for best success!.

More info? Please contact Mario Kruysse