maandag 20 januari 2014

Meer resultaat van uw activiteiten? = Effectiviteit X Competenties


Inspanningen moeten leiden tot resultaten. Individuele successen en teamsuccessen. Het resultaat (bijvoorbeeld de verkoop, de resultaten, de omzet e.d.) is de uitkomst van de combinatie van Effectiviteit (lees; inzet, kennis, dadendrang, omgang met klanten, etc.) vermenigvuldigt met Competenties (lees; kunde, vaardigheden, ervaring etc).

Competenties zijn specifieke, persoonsgebonden eigenschappen.Weet u over welke competenties u beschikt en waar u deze wilt versterken? Een handelwijze is 
effectief of doeltreffend als de betreffende inspanningen daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. 

Effectiviteit = Inhoud x Acceptatie (E = I x A). Weet u of u effectief bezig bent? Wilt u effectiever werken en beter samenwerken?

Informeer naar de maatwerk ondersteuning en/of begeleiding ter verkrijging van inzicht, ontwikkelen van uw organisatie en medewerkers en het bereiken van de beoogde resultaten!

woensdag 8 januari 2014

De vooruitzichten voor het MKB zijn in 2014 duidelijk positiever na de stevige krimp van 2% in 2013.


De groeikansen dient men dan wel zich toe te trekken en te converteren naar actie toewerkende naar het beoogde resultaat! De belangrijkste redenen van de afzetgroei zijn het aantrekken van de export, een toename van investeringen en een positievere consument. De exportgroei neemt toe door het aantrekken van de Europese economie. De investeringsbereidheid van het Nederlandse MKB neemt toe door het verbeterende afzetperspectief. De omslag in de Nederlandse woningmarkt zal leiden tot een positieve impuls van de consumentenbestedingen.

Met pro-actief groei beleid gericht op commerciƫle innovatie en duurzaamheid klant relatie ontwikkeling vanuit solution sales en connected marketing aanpak kunnen de kansen die zich nu voordoen, hoe beperkt deze vooralsnog moge zijn, geconverteerd worden naar resultaat.

De groeikansen dient men dan wel zich toe te trekken en te converteren naar actie toewerkende naar het beoogde resultaat! De belangrijkste redenen van de afzetgroei zijn het aantrekken van de export, een toename van investeringen en een positievere consument. De exportgroei neemt toe door het aantrekken van de Europese economie. Dat betekent dus multi culturele en linguele kennis om nieuwe markten en niches aan te boren.De investeringsbereidheid van het Nederlandse MKB neemt toe door het verbeterende afzetperspectief. Er zweeft voldoende geld boven de markt, met goed onderbouwde plannen is het geld beschikbaar. De omslag in de Nederlandse woningmarkt zal leiden tot een positieve impuls van de consumentenbestedingen. Vertrouwen opbouwen via customer referrals en retention programming is onderdeel van connected marketing.

Met pro-actief groei beleid gericht op deze commerciƫle innovatie en duurzaamheid (commercieel groeimodel) in klant relatie ontwikkeling vanuit solution sales en connected marketing kunnen de kansen die zich nu voordoen, hoe beperkt deze vooralsnog moge zijn, geconverteerd worden naar resultaat. Doet u dit niet dan wordt u ingehaald door uw concurrent en verliest u de strijd.

Soms is de bestaande organisatie/team niet voldoende om deze kansen te zien en te converteren en is een andere doorbraak op korte termijn nodig. In andere gevallen zit de organisatie vast in starre denkbeelden en is een frisse blik van buiten wenselijk.Ook naar markten die nu ogenschijnlijk onbereikbaar neigen. 

In deze situaties kan SOMMOS een waardevolle rol vervullen.

De opdracht aan SOMMOS is een bijzondere opdracht die tot doel heeft een blijvende verbetering in de groei te bewerkstelligen en in de organisatie door te voeren. Bij veranderingen is het voordeel door inschakeling van SOMMOS de niet  historische verbondenheid (lees beperkingen/blindheid)  met de geschiedenis van de organisatie, de mensen en andere belemmerende factoren. Het is daarom gemakkelijker een kanteling te bewerkstelligen naar pro-activiteit, moeilijke beslissingen kunnen nemen, nieuwe activiteiten implementeren en mee helpen uit voeren. 

" Ondernemerschap " van ieder teamlid binnen de onderneming door het vervullen van functie en rollen o.b.v. mede verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Na de interventie door SOMMOS kan de organisatie weer op eigen kracht verder op het nieuwe of hogere evolutionaire pad. SOMMOS maakt zich mede eigenaar van het vraagstuk en neemt mede verantwoordelijkheid in het beoogde resultaat. De impact van ons werk is minimaal 5 maal uw inleg, onze garantie op resultaat! 

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Mario Kruysse.


donderdag 2 januari 2014

2014, year of the reversal! Are you ready to pull and convert new opportunities?  Ask yourself if your organization is fit for new market challenges? Is your organization fit for your people? Is your people fit for your organization? And ask yourself: are you ready to transform from hierarchical management to facilitating professionals and maximize opportunities? We will help you change, develop and grow in order to make 2014 an outstanding year!! Best wishes.