dinsdag 19 juli 2016

Verandering en vernieuwing bij organisaties

Bij verandering en vernieuwing worden Total-Quality principes toegepast.
Model voor prestatie & continue verbeteren
Het gaat daarbij op drie principes:
–       focus op klanten
–       participatie en teamwork
–       procesbenadering ondersteund door continu verbeteren en leren
Bij continu verbeteren komt de Deming cirkel (ook de PDCA cirkel genoemd) , een methodologie bestaande uit 4 fasen, aan de orde:


Bij huidige verander innovatie wordt deze methodologie gecombineerd met de zgn, IMWR cirkel : Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren. Hiermee wordt men een integrale aanpak ingezet bij verandering en vernieuwing van mens en organisatie.
Wilt u meer weten over de toepasbaarheid en inzetbaarheid van deze modellen binnen uw organisatie of heeft ondersteuning om een verandering succesvol door te voeren? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.