woensdag 9 maart 2016

The secret of change is to focus on building the new, not on fighting the old!

Key factors for successful transformations

“Change is the only thing that’s constant round here”? 
Often heard and read! Nevertheless, only few transformations succeed, let alone are effective with sustainable result! 

Three main reasons why transformations in organizations often are not successful:

a) Organizations get stuck in their ways, especially when they are doing well, failing to spot the next big thing. 
b) lack of strategy, insufficient insight and poor communication.
c) people find it hard to change (insecurity). 

It’s hard to transform a business because it means changing the way people think and act. Change means “something new” and new means “insecurity”. We tend to stick to what we are used too…limiting us to be open for “new things”. Also applicable to personal development and new careers.

Mindset and communication are therefor key factor. I believe (and experience in our daily practice) that management and leaders don’t pay enough attention to employees’ beliefs and emotions.

Change programs are more successful when focus on people's mindset, attitude and behavior in order to align around the new strategy. 


And although often expertise in the organization is available, help and assistance form an expert and  outsider is welcome for advice, support, monitoring and success. 

Need help? Just mail or call in order to make an appointment to discuss the transformation challenge.

donderdag 3 maart 2016

Organisaties zijn sneller dan ooit aan het verdwijnen.

Organisaties zijn sneller dan ooit aan het verdwijnen. Organisaties hebben momenteel een kans van één op drie om in de komende vijf jaar te verdwijnen als gevolg van een faillissement, liquidatie, fusie e/o overnameof o.i.v. andere oorzaken. Aldus de onderzoeksbevindingen van Martin Reeves, Simon Levin en Daichi Ueda (ManagementPro).Organisaties bestaan uit mensen, het zijn "organische systemen”. Het ondergaat evolutionaire ontwikkelingsfases. Deze zijn ingegeven door de ontwikkeling van o.a. de mensen die zich moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden van binnenuit en buitenaf. 

De onderzoekers: “Wij geloven dat bedrijven jonger sterven omdat ze zich niet weten aan te passen aan de toenemende complexiteit en invloeden van hun omgevingVelen interpreteren de omgeving op een verkeerde manier, selecteren een verkeerde aanpak voor hun Strategie, blijken niet in staat te komen tot een haalbare aanpak van de benadering van maatschappij/markt/klanten/uitdagingen met de juiste gedragingen en de juiste capaciteiten.” Key factors bepalend voor toekomstig succes waarop men zich anticiperend dient op voor te bereiden. 

Regelmatig conditie-onderzoek is niet alleen wenselijk maar noodzakelijk!! Diverse thema’s komen aan de orde en u wordt geconfronteerd met de nieuwste theorieën en een mix aan praktische scenario’s met flexibele opzet die ruim voldoende ruimte geeft voor de eigen visies en aanpak. Neem vrijblijvend contact op met Mario Kruysse voor een afspraak voor nadere kennismaking, toelichting en 1ste advies.