woensdag 31 oktober 2012

Passie en beleving,inspiratie en bevlogenheid in je vak!!!!

The surprising truth about what motivates us  http://youtu.be/u6XAPnuFjJc


Passie en beleving,inspiratie en bevlogenheid in je vak!!!!

Succesvol zijn en plezier halen uit hetgeen je in je vak doet en in datgene wat je ambieert heeft te maken met geloof, bevlogenheid, passie, gedrevenheid en plezier.De basis ligt in ieders talent, de wil om er wat mee te doen, scenario planning en de drive om middels training en continue ontwikkeling gestelde doelen na te streven. Dan met plezier je vak uit oefenen leidt tot grootste prestaties. We trekken wederom de analogie met sporters waarbij  de 100 en 200 meter sprinter Churandy ‘Ik ben gewoon blij’ Martina op de Olympische Spelen in Londen een sprekend voorbeeld vormt. Toewijding, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en het kunnen omgaan met nieuwe doelen en uitdagingen.Winnaars als Ramoni Kromowidjojo, Marleen Veldhuis en  Epke Zonderland met genetische aanleg (een ieder heeft talent) streven, door ontwikkelen, naar het maximale mede op basis van mentale kracht, gedrevenheid, passie  en enthousiasme.Een cruciale factor daarbij  is competentiebeleving en jobcrafting. Niets werkt motiverender dan met plezier werk doen in de juiste setting waarin je kan excelleren en waarin je je ‘competent’ voelt en waarbij er nog ruimte is voor ontwikkeling en groei. Engagement, self direction o.b.v. doelen en mastery (meesterschap, scenarioplaning & ontwikkelen).

The surprising truth about what motivates us  http://youtu.be/u6XAPnuFjJc

Bron:MarioKruysse

woensdag 24 oktober 2012

Market entry & development, immediate kick off and growth in business

Many companies successfully operate in their home market or direct neighbouring country markets. Due to the current economical development and circumstances entrepreneurs are tended to focus on cost saving measures, optimization of processes, reduction of sales force, minimize marketing efforts and even the lay off of talented co-workers resulting in  "loss of market and knowledge".

Through market development focussed on added value propositions, connected marketing and focus on new area's and new niches with a solid market entry plan, organizations will not only stabilize - but expand their businesses. Developing a market entry strategy involves analysis, planning, organization, execution and control.

When considering to establish your presence in The Netherlands or Benelux or expand into the multi cultural and multi lingual fragmented European market you require information on many different topics.

As business professional and marketeer I can help you gather the relevant information.I can represent your company in the field, on tradeshows, etc. and develop your business. Since many years I have built expertise and a network of contacts in various business & industrial fields, and have acquired the knowledge of local conditions and practices, which enables me to operate successfully in the multi-lingual, multi-cultural European market.

Through my extensive business network, I manage, or put you in contact with, distributors, agents, lawyers, notary, accountants, fiscal specialists, real estate agencies and (governmental) business facilitators.As Strategic Business partner of Adsom we can even offer you other services in related fields like management procurement and interim management specialist.

Representation of your local business with the aim on growth, immediate kick off or expansion of your business? Immediate execution of sales & marketing in The Netherlands or Europe? I am part of your organization and am teamed up and ready for an immediate kick off.

For more information please don't hesitate to contact me. 

http://nl.linkedin.com/in/mariokruysse

woensdag 17 oktober 2012

Succes van innovatie: 75% van het succes wordt bepaald door factoren op het gebied van mens en organisatie, 25 % door R&D

Bij Sociale innovatie gaat het om de vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie, meer werk plezier en ontplooiing van talenten. Het gaat om drie principale determinanten: u als ondernemer/manager, de organisatie, de medewerkers!
Innovatie 3.0

Succes van innovatie wordt slechts voor 25% bepaald door R&D investeringen en  75% van het succes door factoren op het gebied van mens en organisatie.

• Kenmerkende werkwijzen:
– Arbeidsorganisatie
 • Flexibele processen, betrokkenheid medewerkers:
– Arbeidsrelaties
 • Collectieve ambitie, zelfstandigheid:
– Relatie met de omgeving

Maar hoe pakt u dit traject aan? Waar moet u beginnen? En welke instrumenten kunt u inzetten om het verandertraject soepel en snel te laten verlopen? Graag sta ik u hierbij terzijde en informeer u over de mogelijkheden en neem daarbij medeverantwoordelijkheid in het resultaat.

donderdag 4 oktober 2012

Why interim management is necessary and can be the solution to further growth!

Successful modern organizations use the motivation and intelligence of the individuals ("self-management") and the strength of coordination based on the common goal ("self-organization"). Therefore, these organizations have less "managers". However, in some situations the deployment of an interim manager is useful or necessary.The development of modern organizations is a process of continuous performance improvement. Through the power of self-direction and self-organization, employees can improve their own products and processes as they learn from their own mistakes and through direct contact with customers. Sometimes this evolutionary development is not sufficient and is a revolutionary breakthrough in the short-term needed. In other cases the organization is stuck in rigid ideas and a fresh perspective from outside needed. In these situations, an interim manager is of added value.After intervention by the interim manager, the organization comes back on its own power on the new or higher evolutionary path. In the long term evolution is a sustainable model because only with self-management and self-organization of its employees it creates a learning organization. 
http://www.innovatieforganiseren.nl/files/2012/10/ontwikkelspronginterimmanager.jpg
Interested to lean more?Please contact Mario Kruysse, manager ad interim.