donderdag 10 september 2015

Onder veranderende omstandigheden "samenwerking" ontwikkelen gericht op het verhogen van teamoutput!

Veel organisaties, groot of klein, onderschatten nog steeds de impact van effectief teamwerk. Helaas worden er nog te weinig inspanningen geleverd om het teamwerk te bevorderen.  

Succesvolle organisaties drijven niet alleen op individueel, maar vooral op het collectief talent, op teams in een juiste setting met een hoog prestatieniveau.  Wij helpen met inspanningen die gedaan moeten worden om professionals beter te laten samenwerken en daarmee de output van het team te verhogen!!! 

Niet alleen vanuit theoretische modellen en methodieken maar vooral door praktisch in een situatie te verkeren waarin het team onder bepaalde en aan verandering onderhevige omstandigheden moet gaan samenwerken gericht op een specifieke output. 

Met behulp van unieke methodieken en middelen (zie o.a. foto) wordt door praktisch oefenen en trainen gewerkt aan het groepsproces. Inherent aan het doel en de "hulpvraagstelling" wordt op basis van maatwerk een intense TEAMBUILDINGS training geboden wat het juiste startpunt van teamoptimalisatie vormt. Ook leiderschapskwaliteiten en andere vaardigheden worden via deze praktische training aangesproken.


Meer weten? Neem dan contact op met Mario Kruysse voor een vrijblijvende kennismaking en toelichting.