donderdag 10 oktober 2013

Solution Selling Methodiek


Solution selling is meer dan alleen "adviserend verkopen". I.p.v. een product te verkopen gaat het juist om in staat te zijn de waarde van de oplossing door dat product voor een potentiële klant te bewijzen.

• "Hoe kopers kopen" en hoe verkoopactiviteiten daarmee in pas kunnen lopen
• Het verschil tussen opportunity’s vanuit een situatie van "latent probleem" en vanuit een "bestaande visie"
• Het doen van effectief onderzoek vooraf en planning
• Stimuleren van interesse en de prospect overtuigen van geloofwaardigheid
• De koper laten toegeven wat de problemen zijn
• Het voeren van een "adviserende" dialoog, die de sterke punten in uw aanbod in de schijnwerpers zet
• Het verkrijgen van toegang tot "beslissingsmacht"
• Het effectief kwalificeren en diskwalificeren van opportunity’s op basis van objectieve criteria
• Beter controleren en uitvoeren van verkoopcycli
• Het verbeteren van de kansen om opportunity’s in zwaar competitieve situaties te winnen
• Het verkorten van verkoopcycli en het voorkomen van "geen beslissing"
• Het leveren van het juiste bewijs en zorgvuldig omgaan met interne project ondersteuning
• Het onderhandelen van stappen die zullen leiden tot het afronden van de verkoopcyclus


Wilt u meer weten hoe deze methodiek leidt tot betere resultaten en hoe dit in te zetten in uw organisatie, profit of non profit? Graag ben ik als senior professional daar behulpzaam bij, zowel in het uitzetten van de strategie als mede verantwoordelijk in de uitvoering. Anderzijds kan ook een workshop plaatsvinden: De Solution Selling workshop is een eenvoudige manier om kleinere verkoopteams, nieuwe verkoop medewerkers toch kennis te laten maken met de methode. Deze interactieve workshop kan zowel in house als extern. Alle materiaal wordt aan de deelnemers ter beschikking gesteld en zal niet alleen verkopers maar organisatie medewerkers (ambassadeurs van de organisatie) helpen om in hun eigen cycli dicht tegen het koopproces van de klant aan te leunen. Wij betrekken alle deelnemers in een levendige discussie, presentaties, rollenspellen en individuele oefeningen.

Meer weten? Neem contact op met Mario Kruijsse, eigenaar S O M en Managing Partner van Adsom.

woensdag 9 oktober 2013

Connected Marketing & Development

WAT IS CONNECTED MARKETING

Strategie en scenario gericht op verbeterde afstemming, samenwerking en versterkende effecten en reputatie.

Het volstaat niet meer om draagvlak te realiseren met de traditionele marketing mix, producten, diensten, service en communicatie. Om je te onderscheiden, is het nodig om zorgvuldige afstemming te bereiken tussen je visie en alle elementen die de samenhang vormen voor beoogde effecten. Bijv. ook de manier waarop stakeholders zich daarbij betrokken voelen. Tussen je positionering en de wijze waarop je maatschappelijke meerwaarde betekenisvol maakt. Tussen je huisstijl en je interne en externe communicatie en de middelen die je kiest, online en offline.

Eenduidigheid, herkenbaarheid, transparantie en consistentie zijn des te belangrijker in een tijd waarin ongewenste beelden en oorde­len de opgebouwde reputatie en integriteit kunnen dwarsbomen. De kunst is dus om ervoor te zorgen dat medewerkers, managers en bestuurders zich waardencongruent gedragen.

Dankzij ‘connected marketing & development ’ is een integrale benadering nu binnen handbereik en breng je strategie, organisatie, marketing en communicatiebeleid op een inzichtelijke manier bij elkaar. Om in te kunnen spelen op de snel veranderende omstandigheden is het zaak om van stakeholders merkwerkers te maken, net zozeer als het belangrijk is dat klanten fans worden, die mee gaan denken over innovatie.

" Connected" betekent dat iedereen vanuit committent, loyaliteit en talent bijdraagt en waarde creëert voor elkaar en de organisatie. Samen bouwen aan een nieuwe werkelijkheid geeft een andere energie dan elke dag bezig zijn taken uit te voeren.

Wie intrinsiek gemotiveerd is, zal effectiever bijdragen aan het beoogde resultaat. Dergelijke processen vragen aandacht en training en dienen ondersteund te worden door de juiste faciliteiten en tools, onder andere op het gebied van nieuwe media en online communities.

In plaats van sturing door regels en procedures wordt deze werkwijze gekenmerkt door vertrouwen waarin o.a. sociale media ervoor zorgen dat uniformiteit in boodschap wordt bereikt, mensen met elkaar het gesprek aangaan, een betekenisvolle dialoog hebben over datgene wat ertoe doet en over de resultaten die je samen wil bereiken.

Wij-gevoel, betrokkenheid en samenhang versterken wordt nog lastiger als medewerkers verspreid over verschillende locaties zitten. Hoe stroomlijn je dan processen en zorg je voor uniformiteit in boodschap, uitstraling en ervaringen?

Onderdeel van connected marketing is een online presence, dat kenmerken in zich verenigt van een corporate website met geïnte­greerde Facebook en Linkedin functies, waarop actieve uitwisseling mogelijk is, dat aansluit op behoeften van transparantie en dat uitnodigt tot interactie en dialoog. Bovendien is het mogelijk om elke stap in het proces nauwkeurig te monitoren en bij te sturen, zodat afstemming tussen boodschap en interpretatie is gewaarborgd.
Het connected communicatie platform draagt door zijn integrale invulling bij aan het versterken van ‘waardenvol’ gedrag en het eenduidig uitdragen van de gezamenlijke visie. Het resultaat is dat interne trots, merkreputatie en merkvoorkeur worden verbeterd bij bestaande en potentiële medewerkers, bij klanten en andere belangengroepen.

Meer weten over connected marketingstrategie, plan van aanpak en (online) tools? Neem contact op met Mario Kruysse


Associate partner van http://www.adsom.nl