dinsdag 20 augustus 2013

Change management: innoveren met draagvlak

In de huidige tijdsgeest is  Verandering zo langzamerhand de enige constante ! Veranderen doen we omdat we ons moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden…doen we dit niet dan is de kans groot dat we het niet redden! Of het nu gaat om het individu of de gehele organisatie, ontkomen doen we er niet aan! Er zijn vele redenen die ten grondslag liggen aan een verander proces. De omstandigheden om sneller, effectiever, anders, beter te werken zijn te complex om dat alleen te doen. We hebben de gehele organisatie hierbij nodig.
We zoeken eigenlijk naar een manier waarbij het aanpassen aan veranderende omstandigheden in de organisatiecultuur geïntegreerd is, van binnenuit komt.Sociaal is dat. Overigens een uitgelezen kans voor HR om haar strategische meerwaarde te laten zien. Door medewerkers actief te betrekken bij het verander proces, zal dit uiteindelijk leiden tot een veel beter resultaat. Maar hoe pak je nu zo'n traject aan? Waar moet je beginnen? En welke instrumenten kun je inzetten om het verander traject soepel en snel te laten verlopen?
Op basis van een gemodelleerde quickscan gaat het bij  (sociale) innovatie om de vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie, meer werk plezier en ontplooiing van talenten. Inherent aan de strategie vanuit visie, missie en kernwaarden gaat het om de samenhang der elementen en draait het om drie principale determinanten: jij als ondernemer/manager, de organisatie en je medewerkers!
Innovatie 3.0
75% van innovatie succes door sociale "innovatie"

Succes van innovatie wordt slechts voor 25% bepaald door R&D investeringen en  75% van het succes door factoren op het gebied van mens en organisatie.

• Kenmerkende werkwijzen:
– Arbeidsorganisatie:
• Flexibele processen, betrokkenheid medewerkers
– Arbeidsrelaties:
• Collectieve ambitie, zelfstandigheid
– Relatie met de omgeving:
• Samenwerken met partners, kennisinstellingen, betrokken met de omgeving
Meer weten? Neem contact met Mario Kruijsse voor een vrijblijvend informatief gesprek.