maandag 24 maart 2014

Wakker geschud door de economische- en vertrouwenscrisis zoeken organisaties bewust en onbewust naar een nieuw evenwicht tussen menselijke en economische waarden.
Aan de hand van de eigen praktijkervaring, gesprekken met Marketingstrateeg Kees Klomp en verschillende managementdenkers waaronder Cor Hospes zijn er acht belangrijke maatschappelijke en commerciƫle trends te constateren.1. Small is the new Big.
Bedrijven moeten leren zich te beperken. Matiging en focus is het devies. Dus geen ongebreidelde kwantitatieve groei, maar focus op kwalitatieve groei.
2. Werken en presteren vanuit kernwaarden
Vanuit intrinsieke waarden en kerncompetenties met passie en gedrevenheid, gecommitteerd en o.b.v. engagement, gericht op groei en ontwikkeling met verantwoordelijkheid en eigenaarschap.
3. Duurzaamheid heeft niet alleen te maken met milieu, technologie e.d. maar ook om sociaal maatschappelijke ontwikkelingen, werk en inkomen. Sociale innovatie,Flexibilisering en duurzame inzetbaarheid gaan hand in hand. 
4. De nieuwe betekeniseconomie
Het gaat over iets willen betekenen voor anderen en betekenis geven aan. Trendwatchers spreken in dit verband over de ‘Generation Generosity’ en over ‘Giving is the new getting’. 
5. De revolutie van eerlijkheid en authenticiteit
Kunstmatigheid, valse imago’s en opgepoetste jaarcijfers worden niet meer geaccepteerd. Alleen de waarheid telt nog. Vandaar het toenemend belang van authenticiteit en eerlijkheid. 
6. De kracht van kwetsbaarheid
Bedrijven moeten zich menselijk, kwetsbaar en transparant opstellen, anders worden ze onherroepelijk door de consument en maatschappij afgerekend. 
7. Kiezen van het juiste tempo. Sneller, sneller en nog sneller leidt alleen maar tot implosie en burn-out. Bedrijven, directies, managers en professionals moeten leren om te bezinnen.
8. De winst van commercieel idealisme: niet langer alleen maar eigen belang nastreven, maar sociaal ondernemen met oog voor anderen. De merken van de toekomst zijn verlichte merken. Het gaat daarbij om dienstbaarheid.

Door zich niet alleen bewust te zijn van deze ontwikkelingen maar door er vooral ook op in te spelen en maatregelen te nemen tot veranderen en aanpassen zien we organisaties en het daarbij horende "menselijk kapitaal" succesvolle ontwikkelingen doormaken.

vrijdag 14 maart 2014

Het INK-managementmodel is een managementmodel en is bedoeld voor organisaties om een zelfevaluatie uit te voeren.Hiermee kan de volwassenheid van de organisatie worden bepaald en kunnen verbeterpunten worden geĆÆdentificeerd. Het model helpt organisaties te focussen op de gebieden, waar verbeteringen mogelijk zijn.


De visie achter het INK-managementmodel heeft betrekking op het continu streven naar het balanceren tussen diverse stakeholders van de organisatie, het balanceren tussen de resultaten en de inspanningen die daarop betrekking hebben en voortdurend werken aan (kwalitatieve) groei. Dit, om – in een veranderende omgeving met veranderende eisen en wensen – blijvend goede prestaties neer te zetten. En soms zijn daarbij meer dan wel minder fundamentele veranderingen nodig.
Meer weten? Neem vrijblijvend contact op voor een gratis scan.