woensdag 11 april 2018

Interim management isn't just about temporary execution of tasks!

My mission as an interim manager, next to meet temporary management needs, is contributing to the foundation for development and growth of people & organization. New developments, high / low economic activity and / or innovation sometimes require expertise that is not or not yet present in the organization. In consultation with the client needs, strategic goals/objectives (SMART) will be determined and through analysis pratical custom made improvement programs are developed and implemented. With high pratical mind set programs are executed with focus on personnel and team development. 

Mijn missie als interim manager is naast waarneming van werkzaamheden vooral ook bijdragen aan het fundament voor ontwikkeling en groei van mens & organisatie. Nieuwe ontwikkelingen, hoog/laag conjunctuur en/of innovatie vragen soms om expertise die niet of nog niet in de organisatie aanwezig is. In samenspraak met de opdrachtgever wordt, mede o.b.v. analyse, besloten welk(e) strategisch(e) doelen en welke verbeteringen in de organisatie doorgevoerd kunnen worden, hoe beter te voorzien in de (markt/client) behoeften, welke methoden daartoe dienen te worden gehanteerd/uitgerold (praktisch uitvoerbare scenario's). De keuzes worden vastgelegd in een tactisch plan met meetbare SMART doelstellingen. Aandacht gaat vervolgens tijdens de interim-periode uit naar draagvlak- en personele ontwikkeling ter uitvoering van het scenario. De best mogelijke teamprestatie en een optimaal rendement staan daarbij centraal.

Sustainable result/ Duurzaam resultaat
Vigor, practical decisiveness, strategic insight and operational expertise are important success factors for a successful interim period. With insights and sensitivity for people & organization, culture, structure, etc.,  growth/development opportunities are translated into practically feasible time-set scenarios leading to sustainable improvements. Through "out of the box" thinking and doing , new impulses are generated in the organization. Tasks and responsibilities are laid down in an interim management plan with clear improvement goals and clear agreements about the time when the job is done. After all, within objectives set, a good interim manager arranges his own farewell.

Praktische daadkracht, strategisch inzicht en operationele expertise zijn belangrijke succesfactoren voor een geslaagde interim-periode. Met inzichten en gevoel voor mens & organisatie, de cultuur, structuur, etc. worden strategische groeikansen van markt en organisatie vertaald naar praktisch uitvoerbare scenario's leidend tot duurzame rendementsverbeteringen. Door "out of the box" te denken en te doen ontstaan nieuwe impulsen in de organisatie. Taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd in een interim-managementplan met duidelijke verbeter doelen en heldere afspraken over het moment waarop de klus is geklaard. Immers, binnen gestelde doelstellingen regelt een goede interim-manager z’n eigen afscheid.

Mario Kruysse
Change Manager, MD/GM, CCO, arbeid & organisatie
Industry, MKB/SME, Zorg, Publiek domein, Internet/web, Sustainable Energy sector