maandag 25 februari 2019

Effectief samenwerken vereist goede communicatie, ook non verbaal!!

We doen het continu: communiceren en samenwerken. En wordt gevraagd naar de wijze waarop en de effectiviteit, de eigen rol en de impact, dan zeggen velen dan deze goed verloopt en men weinig reflectie heeft op de eigen communicatie en het eigen gedrag. Laat staan het effect in de groep!

Deze effecten van verbale communicatie onderschatten velen en zeker die van non verbale communicatie wordt onderschat. En uit gedrag valt veel te lezen! 

Het is dan ook de grootste bron waar samenwerking vaak fout gaat! Onnauwkeurig formuleren, interpretaties, paradigma's, te veel je eigen gedachtespoor volgen en zo meer. De mond vol over coachend leiderschap, verbindend vermogen, dienstbaarheid, assertiviteit, teamspeler, teamspirit, etc. zien we dat het in praktijk zich anders manifesteert. 

Effectiviteit in communicatie en gedrag leidt tot betere samenwerking? Hoe als leider of teamlid effectief te communiceren kan je trainen! Bekijk onderstaande video.
   
 Meer weten? Stuur een pb of maak een vrijblijvende afspraak.
Lees ook " Zelfbewust & resultaat gericht communiceren, presenteren, samenwerken, overtuigen".

dinsdag 12 februari 2019

Toekomstig bestendige organisatie, toekomstig bestendige werknemers


Organisaties van de toekomst worden meer hybride. Een toekomstige organisatie is flexibel en makkelijk wendbaar. Dat is noodzakelijk om steeds weer in te kunnen spelen op de veelvuldig voorkomende veranderingen in markt en maatschappij.

Plattere en flexibelere organisatievormen kunnen makkelijker inspelen op aanstaande en toekomstige ontwikkelingen. Project- en matrixorganisaties  zijn hierin sprekend voorbeeld.  In dit soort organisaties worden rollen belangrijker dan functies.  


Traditionele functieverdelingen vallen steeds vaker weg ten gunste van rollen waarbij de nadruk meer ligt op onderlinge afstemming met focus op feitelijke taken en verantwoordelijkheden dan op gezagsverhoudingen  binnen organieke afgebakende traditionele functiestructuur. 

Als daarbij een situatie gevormd wordt van intergenerationele inrichting en verdeling optimaal profiterend van ervaring, creativiteit en innovatie, is het fundament gelegd voor succesvol toekomstig ondernemerschap, groei en ontwikkeling.