vrijdag 27 september 2013

Veranderingen vanzelfsprekend, onderkenning van urgentie, twijfel en onzekerheid bedreigend voor de business !?


Meer dan ooit vormt twijfel en onzekerheid de grootste bedreiging van het zakenleven. Veel onzekere factoren maken dat terughoudendheid optreedt. Maar veranderingen blijven vanzelfsprekend. Hoe we daarop inspelen zal uiteindelijk doorslaggevend zijn voor succes of aan de basis liggen van zakelijke rampspoed.  
1. Onderkenning mate van urgentie/Traagheid? Niet praten maar doen. Eindeloze sessies van bespreken en afspreken hoe, wat waar en wanneer om daarover dan weer afspraken te maken om het gaan bespreken...Eigenaarschap, mede verantwoordelijkheid en daadkracht betekent inspelen op de actualiteit...de verandering, de nieuwe realiteit. Snelheid is het nieuwste competitieve wapen.
2. Innovatief vermogen? Wat er in diverse lagen van de organisatie leeft is niet of onvoldoende transparant.Het informatiseringstijdperk heeft ervoor gezorgd dat kennis toegankelijk is voor en iedereen gelijktijdig bereikt. De innovatie van vandaag is morgen voorbijgestreefd. Omdat deze trend de drempelvrees in de meeste sectoren heeft verlaagd, jagen steeds meer producenten dezelfde klanten na. Prijsdeflatie wordt onvermijdelijk. De enige manier om aan de massa te ontsnappen is innovatie.
3. Concreet? Abstract.  Vroeger kochten we zaken, vandaag kopen we ideeën en concepten. Wie de aandacht van de klant wil, moet die klant dus begrijpen: zijn motivaties en zijn gevoelens. Producten moeten in functie van die emoties worden ontwikkeld.
4. Small is the new big? Massa versus nichemarkt. De oude leuze luidt "overspoel en bid", de nieuwe luidt ‘focus, focus, focus'. Hoe beter je je doelgroep kent en bewerkt, hoe groter de kans dat je die doelgroep verleidt en behoudt.
5. Maatwerk/Standaardisering? Op maat gemaakt. Henry Ford's aanbod luidde ‘elke kleur kan zolang het zwart is'. Die leuze is nu vervangen door ‘elke wagen die ik wil'. Klanten willen zich kunnen onderscheiden. En ze verwachten dat jij daarvoor zorgt.
6. Appearance/branding:functionaliteit? Mode. Er was een tijd dat mensen met tennispantoffels gingen joggen. Toen kwamen de high-tech sportschoenen op de markt. Nike, New Balance, en Adidas hebben schoenen ontwikkeld in functie van maximale steun, die de kans op blessures verminderen en je voeten koel houden. Deze bedrijven zijn vandaag verwikkeld in een designoorlog.
7. Synergie?  Bedrijven trachtten tot voor kort om zowat elke stap van de waardeketen  te beheersen. Ze hadden grondstoffen, deden zelf het design van hun producten, maakten alle componenten, deden de assemblage en de verkoop. Ook de dienst-na-verkoop hadden ze in eigen beheer. Vandaag wordt er meer uitbesteed en met concullega's samengewerkt dan ooit tevoren. Samen werken dus!
8. Solution sales? Advies. De topverkoper van gisteren was een ‘hard seller'; hij ging er prat op ijs aan eskimo's te verkopen. Vandaag kan je een consument niet langer bedotten. Verkoopspraatjes hebben plaats gemaakt voor een dialoog met de klant en het verkrijgen van waardevolle informatie. De verkoper is een raadgever geworden die klanten adviseert bij hun aankoopbeslissingen en vergelijkingen met de producten van de consument niet schuwt.
9. Retention programming? Relaties opbouwen. De meeste bedrijven gaan van klant tot klant en proberen één bestelling per keer binnen te halen. Ze vergeten dat ‘herhaalverkopen' aan dezelfde klant de lucratiefste zijn.  Dit betekent dat ze telkens opnieuw van nul moeten starten . Winnaars werken aan langdurige relaties.
10. Connected marketing en Loyaliteit?  Consumenten hadden respect voor de bedrijven waar ze kochten. Merkverbondenheid. Die tijd is voorbij. De hedendaagse klant is druk, vluchtig en zeer goed geïnformeerd. Voorstellen moeten dus vlijmscherp zijn. De gehele organisatie moet  de klant centraal stellen. Communicatie is daarbij geen eenrichting verkeer maar een interactief dialoog door de gehele kolom en met alle stakeholders.

dinsdag 17 september 2013

Na de interventie door de interim-manager kan de organisatie weer op eigen kracht verder op het nieuwe of hogere evolutionaire pad.Succesvolle moderne organisaties maken gebruik van de motivatie en intelligentie van het individu (‘zelfsturing’) en de kracht van onderlinge afstemming op basis van het gemeenschappelijk doel (‘zelforganisatie’). Daardoor hebben deze organisaties veel minder managers nodig. Toch is in sommige situaties de inzet van een interim-manager zinvol of noodzakelijk.
De ontwikkeling van moderne organisaties is een proces van continue prestatieverbetering. Door de kracht van zelfsturing en zelforganisatie kunnen medewerkers zelf producten en processen verbeteren doordat zij leren van eigen fouten en door directe contacten met klanten. Soms is deze evolutionaire ontwikkeling echter niet voldoende en is een revolutionaire doorbraak op korte termijn nodig. In andere gevallen zit de organisatie vast in starre denkbeelden en is een frisse blik van buiten nodig. In deze situaties kan een interim-manager een waardevolle rol vervullen.
Een goede definitie van interim-management is: tijdelijk lijnmanagement met een bijzondere opdracht die tot doel heeft een blijvende verbetering in de organisatie door te voeren. Interim-managers hebben bij ingrijpende veranderingen het voordeel dat ze niet verbonden zijn met de geschiedenis van de organisatie en daarom gemakkelijker moeilijke beslissingen kunnen nemen.Na de interventie door de interim-manager kan de organisatie weer op eigen kracht verder op het nieuwe of hogere evolutionaire pad.

Meer weten: neem contact met Mario Kruijsse voor een vrijblijvend gesprek en zie Adsom Interim.

maandag 16 september 2013

Voorgeschiedenis van een winnend eindspel!

Organisaties (en professionals) met verantwoorde ambitie zetten nu lijnen uit voor hun positie op midden- en lagere termijn. Want zonder intelligente strategie is de toekomst ongewis en nauwelijks beheersbaar.

Van belang is conditie-onderzoek van de eigen organisatie (of carriere)  en vroegtijdig de sterkten en zwakten in beeld brengen om deze vervolgens te combineren met externe onderzoeksgegevens omtrent bedreigingen en kansen in de markt. De combinatie van in- en externe factoren bevat de beleidsinformatie nodig voor het kiezen en formuleren van verantwoorde strategieën.

In de hitte van de strijd om te overleven gebeurt dit onvoldoende en dreigt men voortdurend weg te zakken in het drijfzand van subjectieve analyse die eenvoudigweg kan uitmonden in een fataal moment van blindheid. Door als secondant en externe deskundige op afstand te analyseren, ontdaan van emotionele betrokkenheid worden de gevaren van een tunnel blik ontweken.

Secondanten zijn immers insiders die als "objectiverende factoren" van buiten naar binnen kijken en daarmee een bijdrage leveren aan het wegnemen van belemmeringen en het vergroten van kansen op succes.

"Aan jonge managers kan een reeks van verschillende eisen worden gesteld, maar aan een belangrijke eis moeten ze in elk geval kunnen voldoen: ze moeten vernieuwingen actief op gang kunnen brengen en zichzelf en de organisatie daarbij ambitieuze doelen stellen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Nog te veel managers laten hun organisaties doen wat ze gisteren en de jaren daarvoor deden. Gericht op het doorvoeren van bezuinigingen en besparingen, krimp gericht op kostenbeheersing is veelal noodzakelijk maar heeft grenzen. Men is teveel op het verleden gericht.

Meer weten, neem vrijblijvend contact voor een kennismaking en inventarisatie gesprek.