vrijdag 22 februari 2013

Think different, Omdenken creëert kansen

Iedereen kent de uitdrukking ‘Het glas is halfvol i.p.v. halfleeg’. Ingegeven door interne dan wel externe dwingende omstandigheden worden veel zaken van de negatieve kant bekeken. Vaak maar benadrukken wat de negatieve effecten zijn, wat er niet kan, wat volgens geijkte paden niet lukt. Niet focussen op wat wèl kan en wat wel lukt. Denken in  mogelijkheden in plaats van problemen of beperkingen is focus op de positieve kant. Toepasbaar in ons dagelijks leven, werk en ontwikkeling.Zelf inzicht,zelf management,zelf realisatie. Door oefening en training maak je de omdenk techniek eigen om problemen te veranderen in mogelijkheden.

Think different: is your glass half full or half empty? Due to circumstances people are tended to become negative as a result of potential effects and outcomes in times of crisis. Emphasizing on what the negative effects are, what not can be done, what not can be realized within the fix framework. Changing way of thinking/think different learns you to focus on the positive side instead of the negative one. Utilizing this attitude, behavior and way of dealing with matters problems become challenges and change into opportunities!