donderdag 3 januari 2019

Steeds maar weer die goede voornemens in het nieuwe jaar!

Ze zijn er. Bij een ieder…waarbij wordt nagedacht, en nagedacht, en nagedacht…doelen worden gesteld en de eerste meters gemaakt. Als het al zover komt!!!! En hoe snel vervallen we in ons patroon of komen ├╝berhaupt niet toe aan de eerste stap van verandering????
Persoonlijke verandering wordt vooral  bereikt door o.a. de intrinsieke motivatie en een realistische benadering, planning en scenario.
Onmacht, onrust, chaos, onzekerheid, uitstelgedrag...en het maken van wellicht verkeerde keuzes  door anderen of uit het verleden zorgen voor inertie (geen beweging). En daarmee belemmeren velen de kansen die er liggen. 
Ook voor organisaties, directies en managers die vasthouden aan de routinematige werkwijzen zijn dit bekende valkuilen.

Uitdaging.
Ik nodig  ambitieuze organisaties, mensen, kenniswerkers, managers, afdelingshoofden etc. uit voor reflectie over wat nu is naar wat zou moeten zijn. Ik daag je uit om je voornemens kenbaar te maken ter spiegeling over perspectieven en scenario’s die tot het beoogde resultaat leiden.
Gespecialiseerd in het praktisch toetsen van (functioneel persoonlijke of private) visies, strategische en operationele doelen  en scenario ontwikkeling inherent aan de veranderende omstandigheden  help ik  mee in de totstandkoming en de formulering van concrete haalbare doelen en het daadwerkelijk uitvoeren van het veranderproces. Wat je nastreeft hoef je echt niet alleen te doen!! 

Geïnteresseerd in een vrijblijvende ontmoeting? Neem dan even contact op, stuur een mail of verbind via linkedin.