donderdag 13 april 2017

In het huidige en aanstaande tijdsperk speelt zelf vormgeven van de toekomst een beslissende rol

In een wereld onderhevig aan veranderingen, versnellingen en disrupties en toenemende druk doen de spelregels veranderen.De intensiteit en frequentie van de verander dynamiek neemt toe en daarmee ook de complexiteit. Andere verwachtingen ontstaan en andere eisen worden gesteld aan individu, team en organisatie.
Omstandigheden (markt, klantbehoeften, concurrenten, partners, werkgevers, werknemers, mogelijkheden) veranderen voortdurend en versneld en de "winnaars" zijn degenen die zich open stellen tot niet alleen het aanpassen aan die veranderende omstandigheden maar vooral door het anticiperen, regie te nemen en te behouden over hoe en in welke richting in te spelen op de veranderingen.
Ongeacht of we het vanuit organisatie perspectief of  het individuele functioneel of carrière perspectief bekijken, het nemen van de eigen regie,  het anticiperen op veranderende en toekomstige omstandigheden,  ingegeven o.a. door externe ontwikkelingen, leidt tot benodigde voorsprong op uw concurrentie!
Organisaties: Kodak was ooit marktleider op het gebied van fotografie.Inmiddels is Kodak niet meer. Oorzaak: hoewel zelf uitvinder van de digitale camera heeft men vastgehouden aan de oude manier van fotograferen (marktleider in verkoop fotorolletjes), aan het traditionele business model en traditionele manier van werken. Men heeft niet of onvoldoende geanticipeerd en ingespeeld op de ontwikkelingen.
Professionals: Daarmee gingen bij Kodak 180.000 banen verloren. En veel werknemers hebben afwachtend gehandeld, geen (mede)verantwoordelijkheid genomen door te anticiperen naar nieuw werk, nieuwe banen in nieuwe sectoren in ontwikkeling. Het kan iedereen overkomen. Jarenlang het werk met veel plezier doen en opeens wil het niet meer. Het werk komt te vervallen, het bevalt niet echt meer, de uitdaging is eraf, de werkgever investeert niet meer in individuele ontwikkeling, het gaat slecht met het bedrijf. Of..u voelt zich niet helemaal meer thuis in uw huidige functie en eigenlijk wilt u wat anders.
Neem de regie en kom in beweging!
De ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande veranderingen moeten ons dwingen bewuster stil te staan bij de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de organisatie-bestaanszekerheid, de eigen werkneembaarheid, de eigen inzetbaarheid. Hoe kunnen we onze core business, onze kernkwaliteiten, onze ervaringen aangevuld met nieuwe kennis, vaardigheden ontwikkelen om onze eigen toekomst, inherent aan de ontwikkelingen van buitenaf, beter te kunnen te regisseren!? Hoe de regie te te voeren van de organisatie in ontwikkeling, hoe je (functionele) ontwikkeling en daarmee je eigen carrière vorm te geven. 
Wil je sturen of wil je gestuurd worden?? 
Anticiperen dus. Werkgevers  en ondernemers zijn minder geïnteresseerd in professionals die uitsluitend de taken behorende bij de functie uitvoeren. Men is vooral geïnteresseerd in professionals die meerwaarde bieden, die o.a. zelf initiatief tonen, in zichzelf investeren in de eigen ontwikkeling, daarmee meer waarde gaan toevoegen aan de organisatie die inspeelt op toekomstige ontwikkelingen en veranderingen.
Als het gaat om “survival of the fittest”, dan gaat het om operationeel, tactisch en strategische wendbaarheid: je bestaansrecht zeker stellen door heroverweging, onszelf opnieuw uitvinden, ons voor te berieden op de a.s. toekomst. Door strategie ontwikkeling en scenario-planning en vervolgens pragmatische uitvoering
De spelregels zijn veranderd, voor organisaties en individuen, voor starters, midcareer en senioren, voor ondernemers, managers en teamleden. Zowel in de profit als non-profit sector alsook in de arbeidsmarkt! Zowel nationaal als internationaal. Voldoet u aan de toekomstige eisen van de veranderende spelregels? 
Wij nodigen u uit om te spiegelen, de huidige situatie af te zetten naar een toekomstige gewenste situatie: wij spiegelen visies, delen ervaringen, samen met u en o.b.v. inzichten creëren we nieuwe perspectieven en vetalen dit naar naar een pragmatisch scenario gericht op realisatie van beoogde doelen. Om onderscheidend te zijn, om te overwinnen moeten organisaties en professionals anticiperen door zich voortdurend voorbereiden op de toekomst. Geef uw toekomst vorm, maak een plan voordat u ingepast wordt in het plan van de ander! Wie niet stuurt, wordt gestuurd! 
Lees ook: https://fd.nl/opinie/1184428/in-onzekere-tijd-speelt-zelf-vormgeven-van-de-toekomst-een-beslissende-rol
Geinteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op en maak een kennismakingsafspraak.

maandag 3 april 2017

Strategie en Organisatie Ontwikkeling : Balanced Scorecard

Een heel praktisch hulpmiddel wat door mij wordt ingezet bij vraagstukken op het gebied
van strategie- en organisatie- ontwikkeling is het organisatiemodel van Kaplan en Norton: de Balanced Scorecard.

Het is een weergave van de balans in een goed functionerende organisatie. Centraal staan de visie en strategie van een organisatie. Deze worden concreet gemaakt in vier perspectieven:


* financieel perspectief (lees: winst);
* afnemersperspectief (klanten);
* interne processen (activiteiten);
* leer- en groeiperspectief (continuïteit).

Van deze vier perspectieven wordt ook de onderlinge samenhang gedefinieerd. De balanced scorecard wordt door ons met name ingezet als hulpmiddel voor managers die complexe doelstellingen hebben.
Het idee achter de balanced scorecard is dat een manager niet alleen is af te rekenen op financiële resultaten, maar dat ook andere prestaties worden meegenomen in de periodieke beoordeling. De term "balanced" komt van het feit dat verschillende factoren ook verschillend worden gewogen. Wilt u meer weten over de inzet van den Balanced Scorecard neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak.