Vooral echter geen statisch strategisch plan waar niet vanaf geweken kan worden maar een set up die, o.b.v. je eigen visie en ambitie, leidt tot scenario's die zicht bieden op kansen en risico's waardoor, op grond van doelen een gerichte koers, aanpasbaar aan veranderende omstandigheden, gevaren kan worden.
Zonder (heldere transparante) strategie en implementatiebeleid  is het "stuurloos" en voeren we uit in "de waan van de dag". Organisaties en mensen opereren in een regelmatig veranderende omgeving met een nadrukkelijke aanwezigheid van sterke competitieve elementen, controlerende instanties en een regelende overheid. Slimme strategieën, juiste tactiek en financiële druk bepalen het spel. Het eigen innoverende vermogen, samenwerking en communicatie bepaalt het succes, voortbestaan en groei.
Als manager plaatst anticipatie en handelen met transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid je voor complexe vraagstukken en uitdagingen. En als je daar dan al een antwoord op hebt, hoe vervolg je dan in de uitvoering? Hoe krijg je nou inzicht in het aanpassingspotentieel van de organisatie en hoe zet je de beoogde transitie door? Hoe creëer je een omgeving waarin men op basis van een ondernemende grondhouding kan excelleren waarbij tevens bewustzijn en monitoring (van performances uitgedrukt in Euro’s) aan de orde zijn? Meer dan ooit hebben we afgelopen jaar geconstateerd en harde bewijzen gezien dat een “makkelijke” en "waan van de dag" houding aannemen gewoon niet werkt.
Hoe ontwikkel je nu voor de komende jaren een strategie die haalbaar is en geaccepteerd wordt door alle stakeholders en de markt ? Hoe vertaal je deze visie met gebruik van scenarioplanning naar eenduidig helder geformuleerde doelstellingen? En hoe implementeer je dat vervolgens? Waarbij, als het om de organisatie gaat de vraag rijst, of je er ook wel de juiste mensen voor hebt om de transitie doorgevoerd te krijgen? Immers, is geen sprake van verander moeheid? Wantrouwen? Scepticisme? Angst? En....sta je er niet alleen voor? Voor je het weet krijg je te maken met schijnloyaliteit of het survivor syndrome! En dus...gebeurt er te weinig...falen beoogde veranderingen...of, in het ergste geval, gebeurt er helemaal niks en ontstaat het risico van inertheid waardoor "we doorgaan zoals het altijd is gegaan" en blijven derhalve de welbekende paden bewandelen.
Als deskundige ervaringsprofessionals komen we dit in onze werkpraktijk veelvuldig tegen. Uitzichtloosheid, doen zoals het altijd gedaan is en zoals iedereen het doet, inertie. Door met ons te sparren en spiegelen komen deze en andere thema’s uitgebreid aan de orde. Daarbij worden handvatten aangereikt hoe met deze materie om te gaan. Je wordt niet alleen geïnformeerd over mogelijke aanvliegroutes dan wel de nieuwste theorieën maar vooral met een mix aan praktische zaken en scenario’s die je gaan helpen voor groei en ontwikkeling.
De opzet in deze sluit aan en geeft ruimte om vooral de eigen visie en aanpak uit voeren. Jij weet grosso modo wel waar je uit wilt komen toch...? Echter, het helder en transparant krijgen, het hoe en op welke wijze waarbij kansen gemaximeerd worden en risico's beperkt, daarin delen wij graag onze kennis, kunde en middelen waarbij veelal ook nieuwe perspectieven en openingen ontstaan.
Met een wezenlijk andere effectiviteit waardoor de transformatie gedragen wordt, vele malen soepeler en sneller verloopt. (lees ook:The secret of change is to focus on building the new, not on fighting the old!). Het fundament voor de toekomst wordt daarmee steviger waarbij de groei en het resultaat "gecontroleerd" worden versneld.
Meer weten? Neem contact op en informeer naar de mogelijkheden voor een afspraak.