dinsdag 4 september 2018

Nu niets doen is straks door het ijs zakken!!


Veel ondernemers, directies en managers zijn wars van dikke plannen en adviesrapporten over de toekomst. Ook komt men vaak gewoonweg niet toe aan het maken van het strategisch plan (de lange lijn), laat staan het scenario en de uitvoering. Veelal acteren we in de waan van de dag en denken onvoldoende na over de toekomst. (organisatieontwikkeling, marktpositie, personeel dna, carriere,etc.)


Strategieontwikkeling en scenario planning is gericht op de (toekomstige) verbetering van de bestaansgrond waarbij rekening gehouden wordt met een aantal dominante factoren en op de relatie tussen doelen, middelen en de manieren waarop de middelen worden toegepast om de gestelde doelen te bereiken.
Daarbij moet steeds rekening gehouden worden met de factoren beschikbare ruimte, tijd en frictie.

Strategisch plannen is een proces, het plan is het document aan de hand waarvan we ontwikkeling en progressie gaan maken. Door deze werkwijze krijgen we beter inzicht in kansen en risico's, krijgen meer regie en kunnen derhalve beter sturing geven en niet alleen meebewegen maar anticiperen met de veelvuldige en sterk veranderende (markt, maatschappij, functie,werk,etc. ) omstandigheden.

Van gedachten wisselen, een denkkader of inspiratie, spiegelen en sparren!? Organisatie ontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling? Neem contact op of stuur een bericht.