zondag 20 februari 2022

Succesvolle scale up!

Keyfactor voor succes van een succesvolle scale-up zijn o.a. de mensen die het werk doen, ofwel: de werknemers en het leiderschap van de ondernemer/manager. 

Weet je als leider waar je naar toe wil met je organisatie en heb en behoud je de juiste mensen aan boord om te groeien en veranderen? Er komt meer  bij kijken dan alleen mensen aannemen om te kunnen groeien. Het vraagt meer van een organisatie dan alleen vacatures uitschrijven en de juiste kandidaten selecteren. Je moet de hele organisatie veranderen. 

Fasen van organisatie ontwikkeling, groei en verandering. 

Een scale-up vraagt om het veranderen van je organisatie. Van een informele wijze van “samen werken”, communicatie, processen etc. in de start up fase, naar een meer gestructureerde werk wijze, zowel qua processen alsook de vorm waarin wordt samengewerkt en gecommuniceerd. 

Capaciteit, kennis en kunde 

Om de verandering goed te kunnen doorlopen, ontbreekt soms de ervaring, kennis en kunde alsook de tijd om voldoende aandacht te besteden aan juist de kritische thema’s en gebieden, cruciaal voor een succesvolle scale-up. 


Derhalve wordt vaak door de ondernemer/manager gebruik gemaakt van de extern onafhankelijke deskundige professional. Het gaat daarbij niet zozeer om de functionele expertise (sales, operatie, IT, marketing, administratie, etc.) echter om het leiding geven aan de processen van de organisatieverandering. 

Professionals die al eens door een verandertraject zijn gegaan kennen het klappen van de zweep en die ervaring komt goed van pas. Kennisdeling is daarbij een wezenlijke factor. Managementvaardigheden, tenslotte, zijn nodig om de werknemers goed te begeleiden, te coachen en de juiste richting op te sturen.

Lees ook 70% van de verander initiatieven mislukt  en https://bit.ly/3JEEafF