vrijdag 31 augustus 2012

Meaningful Marketing is about 5 aspects

Marketing is not anymore what it has been.
It is not about shouting what (you think)  consumers/clients want to hear. Haven't we had enough about the well known non meaning slogans, pay offs, marketing messages without a purpose, etc? Haven't we had enough to hear stories and see adverts,commercial which are over edge and unbelievable?
Marketing is not about seducing the consumer/client anymore using all aspects within the mix.

At first, it isn't about the consumer at all! Meaningful Marketing is all about the relationship between you and your "potential" relationship/client/consumer.
It is therefor that new marketing is about expressing your mission and values, in where you excell in and in what you are good at!

Meaning Marketing in 5 points

1) knowing who you are (identity,character,culture,values,properties);
2) in what you excell, in what you are good at and not good at: create value!
3) show and express the above, stop selling!
4) discover needs/desires, now and in the future, fulfill related in where you excell in: giving is getting;
5) emit all the above!!
Nothing new you are saying!?You are right...although why don't we see it happening around us?
Lot of organizations, profit/non profit, fortune 500 and SME's as well as individuals (marketabilitly and social innovation) are still working with the old school traditional marketing mix added with new media channels trasmitting their "usual" messages and stories to seduce.


woensdag 29 augustus 2012

Effectivity in teams and performances

This is a story about four people named everybody, somebody, anybody and nobody.
There was an inportant job to be done and everybody was sure that somebody would do it.
Anybody could have done it, but nobody did it.
Somebody got angry about that, because it was everybody’s job.
Everybody thought anybody could do it, but nobody realised that everybody wouldn’t do it.
It ended up that everybody blamed somebody, when nobody did, what anybody could have done.

Effectivity in working together/cooperation based on different teamroles leads to success. An effective team is focused on the task to execute in balanced constitution/formation in several roles.

maandag 20 augustus 2012

Op weg naar goud...als individu en team!!


Opnieuw hebben de  zomerspelen van Londen 2012 aangetoond dat winnen zowel binnen als buiten de sport sterke overeenkomsten hebben. Wetenschappers kijken daarbij naar vier eigenschappen die essentieel worden geacht om de top te bereiken:
Toewijding, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en het kunnen omgaan met nieuwe doelen en uitdagingen.
In meer dan de helft van de gevallen zijn deze karaktertrekken al bij de geboorte aanwezig; winnaars worden zo geboren, mentale kracht is dan een kwestie van genetische aanleg. ( bijv. Ramoni Kromowidjojo, Marleen Veldhuis, Churandy Martina)
Het is onze overtuiging dat menselijke talent dat niet over dergelijke genen beschikt een stuk achterstand kan inlopen door zich sterk op een doel te focussen (bijv. Ankie van Grunsven, Dorian van Rijsselberghe, Maarten van der Weyden).  Dit is ook de kern van goede begeleding en coaching...coachend & dienend leiderschap (servant leadership) .
Formuleer duidelijke en realistische doelen, laat je bij het nastreven zo min mogelijk afleiden, laat je vooral ondersteunen en faciliteren, grijp elke kans om jezelf te verbeteren, blijf positief denken.
Het ouderwetse idee dat begeleiding daarbij louter iets is voor "zwakkeren" is of "kneusjes" heeft in het huidige tijdsbeeld geen enkele basis meer. De  ‘lerende winnaar’ toont de man of  vrouw met de instelling om ten koste van alles te willen slagen en  talent combineert met het vermogen om zich te willen blijven ontwikkelen.
Wie gaat voor goud haalt het meest uit zijn persoonlijk potentieel, zelfs onder druk, bij tegenslagen en in moeilijke situaties.  Ze hebben een duidelijke doelstelling en richten zich alleen op dingen waarop ze invloed kunnen uitoefenen. Zo wordt regelmatig aangetoond dat je je eigen succes kunt creĆ«ren.
Katalysator.
Als de spelen van de afgelopen decennia  iets hebben laten zien dan is het zelf zo dat dat de organisatie ervan alleen al de toekomst van een heel land kan beinvloeden. Dit Olympisch effect  is deze dagen ook duidelijk waarneembaar in het Verenigd Koninkrijk. Het is ondanks de economische crisis een land van blakend zelfvertrouwen geworden.
Zo oefent de actuele arbeidsmarkt een geweldige prikkel uit op elk individueel talent dat moet vechten voor positiebehoud  dan wel verovering van een  nieuwe passende functie elders die tot voldoening strekt.
Daarbij zijn winnaars perfectionisten  die zich niet laten afleiden, leren van nederlagen en elke kans aangrijpen om zich te verbeteren, ze vallen en staan wijzer weer op.
Revival.
Het is voor elk talent belangrijk een visie te hebben waar je op middel lange termijn wilt staan. Ambitie op het willen bereiken van een volgende stap zal dan een impuls bewerkstelligen op het organiseren van een individueel stappenplan waarop vol moet worden ingezet. Dit vormt de onvoorwaardelijke lange harde weg naar goud. In praktisch alle processen met sollicitatiecommissies komen deze onderwerpen aan de orde. Echte winnaars zijn perfectionisten die zich niet laten afleiden, leren van nederlagen.
De nadruk ligt van coaching en servant leadership op het goed vervullen van taken met als verlengde  op het behalen van een resultaat. Je best doen om optimaal te presteren. Naast talent is dus geestelijke kracht ontwikkelen van groot belang om topprestaties te leveren. Overwinnen zal het resultaat zin zijn.